ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ชี้แจงกฎระเบียบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม แก่ภาครัฐและเอกชน

วันที่ 27 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 537 คน)
ส.ปชส.สุรินทร์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ชี้แจงกฎระเบียบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม แก่ภาครัฐและเอกชน
 
       วันนี้(วันที่ 27 ส.ค.55) ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายสวัสดิ์ ถนัดค้า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เป็นประธานการประชุมชี้แจงกฎระเบียบตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยมีผลใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
       ดังนั้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ในฐานะผู้แทนกรมควบคุมมลพิษที่สังกัดอยู่ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 80 มีภารกิจ หน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 69 และชี้แจง ทำความเข้าใจ ประสานดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมแบ่งอกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สำหรับการประชุมวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการชี้แจงผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบแหล่งกำเนิดมลพิษทั้ง 10 ประเภท ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคการโรงแรม และ ร้านค้า และหน่วยงานราชการต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
 

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com