ข่าวท้องถิ่น
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมอบเงินอุดหนุนการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท มุ่งเน้นให้เกษตรกรดำรงชีวิตบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 ก.ย. 2555 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ มอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรเน้นสร้างความเข้มแข็งตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 
       วันนี้(วันที่ 13 กันยายน 55) ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร เป็นดำเนินงานโดยสำนักงานกองฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุรินทร์ ในส่วนเกษตรกรผู้ได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมแล้ว 699 ราย และมีเกษตรกรที่ผ่าน พิจารณาอนุมัติให้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จำนวน 159 ราย และได้เสนอโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ จำนวน 159 คน สังกัดองค์กรเกษตรกร 55 องค์กร เป็นเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 1,176,600 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
        โดยตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูหนี้สินเกษตรกร ทั้งนี้มีเกษตรกรทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้กว่า 510,000 ราย ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินภาครัฐ 4 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับแนวทางและเกณฑ์การปรับโครงสร้างโดยการพักชำระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50)และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน โดยให้เกษตรกรผ่อนชำระหนี้เงินต้นที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง(ร้อยละ 50) ตามงวดและระยะเวลาที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR-3 สถานะหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ณ 31 ธันวาคม 2552 เงินต้นและดอกเบี้ยที่พักไว้จะได้รับการลดให้ทั้งหมด เมื่อเกษตรกรได้ชำระหนี้คืนงวดสุดท้ายแล้ว
       นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ยังฝากถึงเกษตรกรให้รู้จักการใช้ประโยชน์ในส่วนนี้อย่างมีคุณค่าที่สุด และต้องเน้นให้ครัวเรือนรู้จักการประหยัดและอดออม เอาการทำบัญชีครัวเรือนเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อความยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
20%
  ให้ 5 คะแนน
 
80%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com