ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอกาบเชิงได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอแหวนเพชร และ 2 ครูสุรินทร์รับรางวัล“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

วันที่ 31 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 313 คน)
ส.ปชส.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอกาบเชิงได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอแหวนเพชร และ 2 ครูสุรินทร์รับรางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
 
       ที่ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ และ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ทั้งมีวาระที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เพื่อเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจังหวัดสุรินทร์ มีนายอำเภอผู้มีผลงานดีเด่น ได้รับการประกาศให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชร ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นายกกฤษฎา แก้วสองเมือง นายอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ส่วนภาคเหนือ ได้แก่ นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ภาคกลาง ได้แก่ นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา นายอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และภาคใต้ ได้แก่ นายวชิระ อัลภาชน์ นายอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
         จากนั้นประธานได้มอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2555 ตามที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ร่วมกับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร ได้กำหนดจัดงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ประสานการก่อตั้งมูลนิธิฯ และให้จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ พิจารณาคัดเลือกครูในสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลนี้ โดยมีผู้มีผลงานดีเด่น ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน คือ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ นายสุริยา ดอนเหลือม ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองโจรโลง อำเภอบัวเชด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางวิไลวรรณ์ แก้วหอม ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

  จำนวนคนโหวต 20 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com