ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์แถลงข่าวการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” “AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2012”

วันที่ 2 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 287 คน)
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

จังหวัดสุรินทร์แถลงข่าว การจัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2555"AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2012”
 
       เย็นวันที่ 1 พ.ย.55 ที่โรงแรมทองธารินทร์จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ได้จัดแถลงข่าวถึงการจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 25 พ.ย. 2555 นี้ โดยจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงถึงรูปแบบและความพร้อมในด้านต่างๆของงานแสดงของช้างในปีนี้ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก จึงเป็นแห่งเดียวในโลกที่สามารถจัดการแสดงโชว์ช้างได้อย่างยิ่งใหญ่และมีจำนวนช้างประกอบการแสดงได้มากที่สุด ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานแสดงของช้างเป็นงานประจำปีนับตั้งแต่ปี 2503 จนถึงปัจจุบัน งานช้างปี 2555 นับเป็นปีที่ 52 ที่จังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันจัดขึ้นโดยใช้ชื่องานว่า "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” หรือชื่อภาษาอังกฤษ ว่า "AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2012” กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2555 รวม 12 วัน ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอันดีงามและอนุรักษ์การแสดงช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย มีกิจกรรมการออกร้านของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตผลทางการเกษตร การประกวดของดีเมืองสุรินทร์ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการออกร้านธารากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล และที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คืองานแสดงของช้างประกอบด้วยกิจกรรม วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 จะเป็นงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ซึ่งจะมีช้างมาร่วมงานมากกว่า 300 เชือก ซึ่งมีการบันทึกในกินเนสบุ๊ค เรคคอร์ด (Guinness Word Record) เมื่อปี 2546 มาแล้วว่าว่าเป็นการเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในโลก อีกส่วนหนึ่งของงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ก็คือการแสดง แสง สี เสียง "สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ประจำปี 2555” ชุด"จินตนฤตยาเทวสถานวิมานเทพ ” ใช้นักแสดงกว่า 200 คน โดยจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และ ที่เป็นไฮส์ไลของงานคือ ในวันที่เสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2555 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.คือการแสดงของช้างที่ใช้ช้างร่วมแสดงมากถึง 300 เชือก พร้อมควาญช้างและนักแสดงชาย- หญิงกว่า 1,000 คน โดยการแสดงงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ปีนี้ ด้วยการร้อยเรียงการแสดงผ่านเรื่องราวกึ่งละคร โดยใช้เสียงสร้างบรรยากาศ ฉากการแสดงยิ่งใหญ่อลังการ นักแสดงสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สีสวย สดใส โดยเปิดฉากการแสดงด้วยการแสดงกายกรรมช้าง กิจกรรมการเล่นสนุก บรรยากาศน่ารัก คึกคัก ขบขัน สร้างสีสันและความประทับใจด้วยกลิ่นอายแบบอีสาน ประกอบด้วยฉากการแสดงต่างๆ จำนวน 7 องก์ ได้แก่
 
       องก์ที่ 1 ชื่อว่า "คชสารรวมใจ ถวายชัยองค์ราชันย์” เป็นการแสดงให้เห็นถึงความอลังการของช้างสุรินทร์ โดยจะให้ช้างเดินวนอยู่ในสนามทั้ง 200 เชือก และจะแสดงให้เห็นถึงการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพรรษา 60 พรรษา
 
      องก์ที่ 2 "อัมรินทร์ปิ่นสวรรค์ ทรงเอราวัณผ่านฟ้า” เป็นฉากที่แสดงถึงคติความเชื่อการก่อกำเนิดช้างไทย โดยมีช้างเข้าร่วมในการแสดง จำนวน 18 เชือก เริ่มการแสดงด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังของความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา ต่อสิ่งอันเป็นที่เคารพยิ่ง ทั้งเสียงลม เสียงกังสดาล พร้อมทั้งกลุ่มควันลอยจากฝั่ง ประตูเมือง ดุจดั่งสรวงสวรรค์
 
      องก์ที่ 3 "ชาวกูยตำนานว่า โพนช้างป่าจากพงพี” แสดงถึงวิถีชีวิตชาวกูยที่มีความผูกพันกับช้าง โดยใช้ช้างร่วมแสดง จำนวน 39 เชือก มีภาพของงานประเพณีบวชนาคในรูปของขบวนแห่อย่างสนุกสนาน และพิธีเซ่นศาลประกำ ก่อนออกจากคล้องช้างป่า ซึ่งเป็นพระเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับหลายร้อยปี
 
      องก์ที่ 4 "วีรชนคู่ธานี สุรินทรภักดียิ่งใหญ่” กล่าวถึงวีรกรรมของผู้นำชาวกูย นามว่า เชียงปุม ที่จับช้างเผือก ช้างคู่บ้านคู่บารมีของแผ่นดินกลับสู่วังหลวงได้สำเร็จ และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสุรินทภักดี และได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ผู้ครองเมืองสุรินทร์สืบมา และแสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ทั้ง 3 ชาติพันธุ์ ของจังหวัดสุรินทร์ คือ ชาวเขมร ชาวลาว และชาวกูย หรือ กวย
 
      องก์ที่ 5 "มหัศจรรย์ช้างไทย เกรียงไกรก้องโลกา” แสดงถึงความสามารถความน่ารักของช้างเลี้ยงสุรินทร์ มีช้างร่วมแสดงไม่น้อยกว่า 30 เชือก เป็นการแสดงความสามารถของช้างเลี้ยงสุรินทร์ เช่น ช้างเล่นฮูล่าฮูป ช้างวาดรูป ช้างปาลูกดอก เป็นต้น
 
      องก์ที่ 6 "โหมระทึกช้างศึกไทย” ขบวนตีกลองศึกปลุกใจ ก่อนจะออกไปรบ
 
      องก์ที่ 7 "คเชนทร์ชัยป้องนครา พยุหโยธาอลังการ” การแสดงแสนยานุภาพของช้างไทยในอดีต ขบวนทัพไทย ในเครื่องแต่งกายอย่างนักรบโบราณและชมการรบที่ยิ่งใหญ่สมจริง กองทหารทั้งสองฝั่ง เข้ารบประจัญบาน และการสัปยุทธที่เป็นสุดยอดของการรบบนหลังข้างที่เรียกว่า ยุทธหัตถี ซึ่งได้สร้างวีรกรรมแก่ช้างไทยจนดังไปทั่วโลก
 
     จังหวัดสุรินทร์จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมและร่วมสัมผัส ความน่ารักและแสนรู้ของช้างจังหวัดสุรินทร์ และ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของชนพื้นเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในงานมหัศจรรย์งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555 นี้ ในวันที่ 14 -25 พ.ย.55 นี้

  จำนวนคนโหวต 26 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com