ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ 5 พ.ย. 2555 )
ส.ปชส.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อ. เมือง จ. สุรินทร์
 
     วันนี้( 5 พ.ย. 2555 ) นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระเมตตาประทานทุนให้แก่เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา 2555 ทั่วประเทศ พร้อมจังหวัดสุรินทร์ได้สนับสนุนทุการศึกษาในครั้งนี้ด้วย จำนวน 206 ทุน ทังนี้ทูลกระหม่อมหญิงฯทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มในการก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ โดยในการก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และเพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์
 
กำชัย วันสุข / ภาพ / ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว /ส.ปชส. สุรินทร์

  จำนวนคนโหวต 24 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com