ข่าวท้องถิ่น
เยาวชนจังหวัดสุรินทร์กว่า 300 คนเข้าค่าย “ เยาวชน รู้รักสามัคคี “

วันที่ 14 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 298 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

เยาวชนจังหวัดสุรินทร์กว่า 300 คนเข้าค่าย " เยาวชน รู้รักสามัคคี " เพื่อความปรองดองสมานฉันของคนในชาติ
            
       วันนี้( 14 พ.ย. 2555 ) ที่ค่ายลูกเสือโกดกง ม. 3 ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ พลโท หฤษฎ์ พุ่มเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในการเปิด การฝึกอบรมค่ายเยาวชนตามโครงการ " เยาวชนไทย " รู้รักสามัคคี " เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ครั้งที่ 2 โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับสถาบันราชภัฎสุรินทร์ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ปลูกจิตสำนึกในคุณค่าและความสำคัญของความสามัคคี อันจะเป็นพลังในการสร้างประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและเพื่อให้เกิดความมั่นคงในท้องถิ่น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 300 คน อายุระหว่าง 14 – 18 ปี จากสถาบันศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน และโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล โดยการฝึกอบรมหึความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้ความรัก สามัคคี การทดสอบกำลัง การฝึกระเบียบวินัย การแสดงภาวะผู้นำ และการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ พลโท หฤษฎ์ พุ่มเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งทางกรมกิจกการพลเรือนทหารได้จัดขึ้น ซึ่งจะดำเนินการไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมแล้ง ทำให้เยาวชนสามารถเป็นผู้นำเยาวชนในพื้นที่ โดยนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลไปสู่สังคม เพื่อจะส่งผลดีให้กับประเทศชาตอต่อไป
 ////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์

  จำนวนคนโหวต 19 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com