ข่าวท้องถิ่น
กอ.รมน.สุรินทร์ จัดอบรมโครงการ 58,000 เยาวชนไทยเพื่อความมั่นคงของชาติ

วันที่ 14 พ.ย. 2555 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

จังหวัดสุรินทร์จัดอบรมโครงการ 85,000เยาวชนไทยเพื่อความมั่นคงของชาติ เทิดไท้องค์ราชันย์ 85 พรรษา
      
         วันนี้(14 พฤศจิกายน 2555) เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิด โครงการอบรม 85,000 เยาชนไทยเพื่อความมั่นคงของชาติ เทิดไท้องค์ราชันย์ 85 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นี้ โดยในส่วนของจังหวัด ดำเนินการจัดทำโครงการโดย กอ.รมน.สุรินทร์ ซึ่งในการพัฒนาประเทศนั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาคน หรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลก่อน การอบรมเยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาตินี้ เป็นการอบที่สำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกเครือข่ายความมั่นคง จังหวัดสุรินทร์ อีกโครงการหนึ่ง ที่ทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนและปฏิบัติงานอย่างจริงจัง จึงจะทำให้ เยาวชนมีความรู้ มีความสามารถ มีความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัยและสามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้นผู้ที่เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ได้นำความรู้ และให้ตระหนักในหน้าที่ รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาจักร และความสงบเรียบร้อยในสังคม ช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการสร้างจิตสำนึก ในการมีส่วนร่วมทำให้เยาวชน กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในหมู่บ้าน และพื้นที่ของตนเองนอกจากนั้นยังสามารถให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยผ่านทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมต่อไป

  จำนวนคนโหวต 18 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com