ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์เตรียมรับ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสนามบินพาณิชย์

วันที่ 21 ม.ค. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

สุรินทร์เตรียมรับการเดินทางมาปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการปรับปรุงสนามบินสุรินทร์ภักดีให้รองรับการบินพาณิชย์
 
          วันนี้(วันที่ 21 ม.ค.56) ที่ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลกลางจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเตรียมงานรับรองการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกำหนดจะลงพื้นที่ในวันที่ 24 มกราคม 2556 นี้ ที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อที่จะเตรียมการนำเสนอข้อมูลสรุปผลปฏิบัติราชการของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งในเรื่องสภาพปัญหาของจังหวัด และแนวทางการแก้ไข เรื่องของการบริหารจัดการน้ำห้วยเสนง โครงการพัฒนาสนามบินสุรินทร์ภักดีเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย อีกทั้งการเตรียมพื้นที่ที่รองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจติดตามสถานที่คือ โครงการสนามบินสุรินทร์ภักดี โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเฉลิมพระเกียรติ (คุ้มบ้านยาง)
 
        หลังจากการประชุมส่วนราชการ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินทางไปยังพื้นที่โครงการจัดการน้ำห้วยเสนง โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเฉลิมพระเกียรติ (คุ้มบ้านยาง) เพื่อตรวจดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะ และ รับทราบถึงโครงการบริหารจัดการน้ำห้วยเสนง ซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและส่งผลขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆด้วย สำหรับลำห้วยเสนงเป็นลำธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 24.30 กิโลเมตร ซึ่งลักษณะน้ำจะไหลคดเคี้ยวตามพื้นที่ภูมิประเทศลงสู่พื้นที่ต่ำ และด้วยลำห้วยเสนงเป็นลำฯตามธรรมชาติจึงมีการทับถมของตะกอนและมีการทลายของตลิ่ง ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดอุทกภัยเป็นประจำทุกปี มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบ 2 หมู่บ้าน คือบ้านหนองเต่าหมู่ที่ 13 และ บ้านละเอาะ หมู่ที่ 18 ประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 500 หลังคาเรือน สำหรับในจุดนี้ทางโครงการชลประทานสุรินทร์ เสนอเป็นการขุดลอกลำน้ำช่วงที่มีความตื่นเขิน และการก่อสร้างประตูระบายน้ำชนิดบานโค้งขนาด 6 เมตรคูณ 4 เมตร จำนวน 2 ช่อง มีอัตราการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทั้งหมดคาดจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 1 ปี งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 30 ล้านบาท
 
        สำหรับการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ของ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ เพื่อที่จะติดตามการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อาทิ งานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานการณ์ภัยแล้ง การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตลอดจนผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบจัดสรรและโครงการที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด ซึ่งก็มีแผนการปรับปรุงสนามบินสุรินทร์ภักดี รองรับเที่ยวบินพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลดต้นทุนทางด้าน Logistic รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งโครงการพัฒนาสนามบินสุรินทร์ภักดีได้เสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 6 ณ.จังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านมา
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com