ข่าวท้องถิ่น
ปชส.สุรินทร์ร่วมกับสื่อมวลชนในจังหวัดจัดเวทีเสวนา “ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข”

วันที่ 25 ม.ค. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดเวทีเสวนาหัวข้อ "ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 
       วันที่ 25 ม.ค.56 ที่ห้องแสวงฟ้า สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสื่อมวลชนในจังหวัดจัดเวทีเสวนา "ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข” โดยมีทางด้านนางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวเปิดเวทีการเสวนา โดยมีทางด้านผู้มีความรู้ด้านศาสนาและสถานการณ์ของปัญหาชายแดนใต้ มาให้แนวทางและความรู้อีกแง่มุมหนึ่งแก่ผู้เข้ารับฟัง ตลอดจากประชาชนที่รับฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
 
       ทั้งนี้จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ ล้วนได้รับผลกระทบ ฉะนั้นการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา โดยอาศัยเครือข่ายสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ ด้วยการสื่อสารไปทุกระดับ พร้อมส่งพลังใจ ผสานใจ สร้างความรัก ความห่วงใย ให้เกิดขึ้นจะทำให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายด้วย
 
           ดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์จึงมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์จัดโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้อง การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางปฏิบัติของทุกคนในสังคมเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดสันติสุข และร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ สื่อมวลชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เลขานุการมัสยิดกลางจังหวัดสุรินทร์ และตัวแทนสื่อมวลชน ร่วมเวทีเสวนา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
           ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์โดยอาศัยเครือข่ายสื่อมวลชนทุกระดับ จะช่วยส่งพลังใจ ผสานใจ ให้เกิดความเข้าใจในการเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งผ่านสื่อมวลชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเครือข่ายสื่อมวลชนจะได้ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ประชาชนในท้องถิ่น สร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมขยายผลข้อมูลข่าวสารไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม เกิดความรัก ความห่วงใย สร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณที่เสนอแนะครับ
    PRSURIN [28/01/2013 - 08:39:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    เห็นด้วยครับกับการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อยากจะขอเสนอแนะว่า ควรให้เวลามากกว่านี้ครับ รวมถึงบุคคลที่นำความเห็นมานำเสนอ อยากให้เปิดกว้างทุกระดับ เพราะทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
    นิคม [27/01/2013 - 09:56:41]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
   
  « มกราคม 2564 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31
  ดูปฏิทินทั้งหมด


  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
  โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com