ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 249 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
วันนี้( 18 มี.ค. 2556 ) ที่บริเวณลานสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ถวายพวงมาลา ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2556 โดนคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน " ท้องถิ่นไทย " เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนใสท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นการพัฒนาไปสู่การกำหนดนโยบายแห่งรัฐในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบัน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com