ข่าวท้องถิ่น
ผลการประกวดเผยแพร่คำขวัญเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบ ธรรมของวิทยุชุมชน ระดับประเทศ ประจำปี 2556

วันที่ 5 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 409 คน)
กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ปชส.สุรินทร์

ผลการประกวดเผยแพร่คำขวัญเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบ ธรรมของวิทยุชุมชน ระดับประเทศ ประจำปี 2556
 
นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัด "การประกวดเผยแพร่คำขวัญเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมของวิทยุชุมชน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้เกิดความตระหนักยึดมั่นในหลักของความซื่อสัตย์ สุจริตและมีค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นลงได้ และนำพาไปสู่การสร้างสังคมที่ดีงามในที่สุด โดยสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด สถานีวิทยุชุมชน จำนวน 401 สถานี เข้าร่วมโครงการประกวดเผยแพร่คำขวัญ ฯ การประกวดเผยแพร่คำขวัญ ฯ มีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2556 ออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากจำนวนครั้งที่สถานีวิทยุชุมชนเผยแพร่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรับผิดชอบการติดตามตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ผลการประกวดเผยแพร่คำขวัญเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมของวิทยุชุมชน ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 รางวัลชนะเลิศสถานีวิทยุชุมชน ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชน Star Home Wave คลื่น 91.75 MHz จังหวัดสุรินทร์ ออกอากาศรวมทั้งสิ้น จำนวน 56,290 ครั้ง ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชนะเลิศสำนักงาปนระชาสัมพันธ์จังหวัด ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัล ในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 80 โดยนางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นายสมชาย กงทอง สถานีวิทยุชุมชน Star Home Wave และนางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ศกนี้ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com