ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 พ.ค. 2556 )
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

สุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันนี้( 20 พ.ย. 56 ) ที่ห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จ. สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหาร และนายกเทศมนตรีเทศบาล เมือง เทศบาลตำบลจาก 20 จังหวัด เข้าร่วมประชุมกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก โดยมีการชี้แจงทบทวนแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทีมผู้บริหารสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาพันธ์สันติบาตรเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการนำของ นายชัยมงคล ไชยรบ ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีมติในการประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่มีแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ เรื่องแรกเสนอให้รัฐบาลจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามรูปแบบ 30 ของรายได้งบประมาณของแผ่นดิน พ.ศ. 2557 เรื่องที่ 2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายแห่งรัฐส่งผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านอาสาสมัครสาธารณสุข ( อปม. ) ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ไม่ให้นำมารวมเข้ากับเงินที่รัฐบาลจัดสรรรายได้ให้กับองค์การปกครองส่วนท้อองถิ่น ( 30 % ) เรื่องที่ 3 ให้สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวต่อไป /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com