ข่าวท้องถิ่น
สสค.สุรินทร์ระดมส่วนร่วมสร้างโอกาสเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา

วันที่ 7 ส.ค. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. ระดมการมีส่วนร่วม วิทยุหลัก วิทยุชุมชน และ อป.มช. ร่วมสร้างโอกาสเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา
 
           วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ที่ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการจัดประชุมและเวทีเสวนา ระดมการมีส่วนร่วมวิทยุหลัก วิทยุชุมชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน จำนวน 60 คน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด สร้างโอกาสเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในเวที ร่วมด้วย นายทองสุข รวยสูงเนิน ประธานกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผอ.กศน.จังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายสุพรรณ ศรชัย ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประนนท์ ไม้หอม จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ การจัดเวทีสัมมนาดังกล่าว
           ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมระดมการมีส่วนร่วมวิทยุหลัก วิทยุชุมชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน ซึ่ง สสค. ได้เลือกจังหวัดสุรินทร์ เป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่มีกระบวนการคัดเลือกครูสอนดี ดีเด่น ประจำปี 2554 โดยได้รับเป็นงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาและเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ด้วยกลไกบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดอันเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องไปในระยะยาว ผนวกกับปัญหาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นปัญหาที่ถูกละเลยไม่ได้รับการป้องกันแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบมาช้านาน
           จากข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, 2 และ 3 พบว่า ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนออกกลางคันก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 564 คน จากฐานะยากจน มีปัญหาครอบครัว การสมรสในวัยรุ่น มีปัญหาในการ ปรับตัว เป็นต้น เมื่อพบกลุ่มเด็กที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันแล้ว ไม่ได้มีแนวทางการดำเนินการหรือส่งต่อเด็กกลุ่มนี้ให้ไปในทิศทางใด จึงส่งผลให้นักเรียนที่ออกกลางคันจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมาย โดยในปัจจุบันได้มีการติดตามและมีเด็กกลุ่มนี้ได้เข้ามาเรียนในระบบการศึกษาแล้ว 125 คน จังหวัดสุรินทร์จึงขอความร่วมมือหน่วยงานสื่อมวลชนทุกแขนงและสถานีวิทยุร่วมขยายผลและเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมแก้ไขปัญหาเยาวชนที่ออกกลางคัน ได้มีโอกาสเข้าเรียน และฝึกอาชีพเพื่อเป็นช่างมีฝีมือรองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้อีกด้วย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกเทศทุกวัยหันมาสวดมนต์ข้ามปีจำนวนมากแทนการจัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงในเทศกาลปีใหม่
รายงานพิเศษประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
กกล.รส.จว.สุรินทร์ บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าสำรวจข้อมูลและจัดระเบียบตลาดการค้าชายแดนช่องจอม
พมจ.สุรินทร์เปิดเวทีพัฒนาทักษะผลิตสื่อสร้างสรรค์การผลิตหนังสั้นให้เยาวชน
จังหวัดสุรินทร์เตรียมความพร้อมจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานถวายเครื่องเขียนพระราชทานให้แก่พระสงฆ์ สามเณรและคณะครู โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
กิจกรรมสาธารณกุศล การประมูลทุเรียนเมืองช้าง โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้น เพื่อสบทบทุนจัดซื้อรถยนต์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มอบให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอสังขะ
พิธีถวายรถไฟฟ้าพระราชทานแด่พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com