ข่าวท้องถิ่น
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตรวจเน้นหนักเรื่องปัญหายาเสพติดและ AEC

วันที่ 22 ส.ค. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ตรวจความคืบหน้าการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เน้นหนักการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ตลอดจนความพร้อมและศักยภาพจังหวัดในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 
                   วันที่ 22 ส.ค. 56  ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ได้เดินทาง มาตรวจราชการตามแผนการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ ตามนโยบายพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ทั้งด้านปัญหายาเสพติดและนโยบายการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ เสนอข้อมูลและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานในแต่และส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้เน้นย้ำถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ตลอดจน ผลการการปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการป้องกันและปราบปราม
                ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม จะมีแผนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนโดยผ่านการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นจากทุกภาคส่วน ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้
               จากนั้น เวลา 13.15 น. ทางผู้ตรวจฯและคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อรับทราบการดำเนินโครงการอันเกี่ยวเนื่องในโครงการด้านปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนที่จะสามารถถ่ายทอดและสร้างต้นแบบให้กับโรงเรียนต่างๆ นำไปปรับใช้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ต่อไปด้วย
               เพื่อพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ในฐานะเป็นเมืองชายแดน มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชาให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะนี้จะต้องเน้นด้านการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มากได้ประสิทธิผลที่สุด และเร่งดำเนินงานเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนทุกคน สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นี้ด้วย
 
ส.ปชส.สุรินทร์  กำชัย  วันสุข ข่าว/อนุชา  หาญนึก ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com