ข่าวท้องถิ่น
จ.สุรินทร์พบผู้เสียจากไข้เลือดออกแล้ว 6 ราย พร้อมจัดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออกให้นายอำเภอเร่งดำเนินการตามมาตรการอย่างเร่งด่วน

วันที่ 29 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 939 คน)
กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ปชส.สุรินทร์

จ.สุรินทร์พบผู้เสียจากไข้เลือดออกแล้ว 6 ราย พร้อมจัดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออกให้นายอำเภอเร่งดำเนินการตามมาตรการอย่างเร่งด่วน
 
นายสอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกงานระบาดวิทยาสสจ.สุรินทร์ ว่า จากข้อมูลระหว่าง ๑ มกราคม – 20 สิงหาคม 2556 พบผู้ป่วย 3,215 รายอัตราป่วย 232.39 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 6 ราย อําเภอเมืองสุรินทร์ 3 ราย ในเขตเทศบาล ตําบลเพี้ยราม และตําบลคอโค อำเภอสังขะ ใตตําบลขอนแตก ,ศีขรภูมิ ใตตําบลระแงง และสนม อําเภอละ 1 ราย อัตราตาย 0.36 ต่อแสนประชากรอัตราป่วยตายร้อยละ 0.16
 
ซึ่งนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้จังหวัดสุรินทร์ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ โดยจัดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออกโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอเป็นหัวหน้าศูนย์ดังนั้น พร้อมทั้งมอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประสานการทํางานในศูนย์โดยทําหน้าที่เป็นเลขานุการเน้นหนักเรื่องการชี้เป้าในการป้องกันควบคุมโรคการระดมทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกันดําเนินการดังนี้ 1. ให้ทุกอําเภอเปิดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออกโดยมีนายอําเภอเป็น ประธาน สาธารณสุขอําเภอเป็นเลขา 2. การกําจัดยุงตัวเต็มวัยในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยในวันที่ 1 และวันที่ 7 โดยให้ดําเนินการ เข้มข้นในทุกหมู่บ้านเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 3. รายงานการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4. ติดป้ายรณรงค์ในทุกอําเภอ

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com