ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์เดินหน้าจัดระเบียบหอพัก เน้นการให้ความคุ้มครอง ดูแล พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในหอพัก

วันที่ 12 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 284 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์เดินหน้าจัดระเบียบหอพัก เน้นการให้ความคุ้มครอง ดูแล พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในหอพัก
 คณะทำงานออกตรวจจัดระเบียบหอพักจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหลสายหน่วยงาน ออกตรวจจัดระเบียบหอพักในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และพื้นที่ ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครอง ดูแล พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในขอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ดังมีรายละเอียดการตรวจและจัดระเบียบหอพักดังนี้ ได้รับอนุญาตจัดตั้งหอพักจากนายทะเบียนโดนถูกต้องหรือไม่ เจ้าของและผู้จัดการหอพักต้องแสดงใบอนุญาตไว้ ณ ที่เปิดเผย แสดงป้ายชื่อหอพัก ประเภทของหอพักเป็นภาษาไทยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะสมควรจากภายนอกอาคาร หอพักต้องจัดระเบียบผู้เข้าพักให้เป็นปัจจุบัน ต้องควบคุมดูแลมิให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชาย และมิให้ชายเข้าอยู่ในหอพักหญิง ต้องมีป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออันตรายโทษเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ให้มีการมั่วสุมเพื่อการกระทำผิดหรือมีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่จำหน่ายสุรา หรือบุหรี่แก่เด็ก ไม่ชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง โครงสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต อาคารต้องมีสภาพแข็งแรง ไม่รกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือสุขลักษณะถูกต้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ห้องส้วม ที่ถูกสุขลักษณะ และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่บริเวณหอพัก ซึ่งจากการออกตรวจหอพักในครั้งนี้ หอพักส่วนใหญ่ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีบางหอพักที่ยังปล่อยปละละเลยไม่ทำตามระเบียบ ซึ่งทางจังหวัดสุรินทร์จะได้ดำเนินการแจ้งเตือนให้ทางหอพักได้ดำเนินให้ถูกต้องต่อไป สำหรับจังหวัดสุรินทร์มีหอพักที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องอยู่จำนวนกว่า 400 หอพัก และยังมีที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนอีกเป็นจำนวนมาก และในอนาคตคาดว่าจะมีการดำเนินการธุรกิจหอพักอีกเป็นจำนวนมากเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง //////////// ประนนท์ ไม้หอม / ส. ปชส. สุรินทร์ / รายงาน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com