ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ประชุมหารือเตรียมเปิดสนามบิน ต้นเดือนมกราคม 2557 นี้

วันที่ 26 ธ.ค. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

สุรินทร์ประชุมร่วมกับรองอธิบดีกรมการบินพลเรือน เพื่อเตรียมเปิดใช้สนามบินสุรินทร์ภักดี ต้นเดือนมกราคม 2557 นี้
 
             วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายเสรี จิตรโสภา รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน นายยุทธนา วิริยะกิตติ ,นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสนามบินสุรินทร์ภักดี ร่วมประชุมวางแนวทางการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสนามบินสุรินทร์ภักดี เพื่อรองรับอากาศยานพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการคมนาคมทางอากาศ
            นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สนามบินสุรินทร์ภักดีเคยเปิดให้บริการมาแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ทำการบินโดยสายการบินแอร์อันดามัน จนถึงเดือนธันวาคม 2546 จึงหยุดให้บริการ ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาสนามบินสุรินทร์ภักดีได้มอบหมายให้ อบจ.สุรินทร์ ดำเนินการพัฒนาสนามบินสุรินทร์ภักดีอีกครั้ง เพื่อดำเนินการพัฒนาสนามบินให้สามารถเปิดให้บริการได้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว การพาณิชย์ เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ได้รับการทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า อบจ.สุรินทร์ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากตามกฎหมายการกระจายอำนาจไม่ได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการภารกิจดังกล่าว จังหวัดสุรินทร์จึงมอบหมายให้กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ดำเนินการแทน โดย อบจ.สุรินทร์เป็นผู้ให้การสนับสนุน
             อย่างไรก็ตามก่อนเปิดทำการบิน จังหวัดสุรินทร์ กองทัพบก และกรมการบินพลเรือน จะต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้สนามบินสุรินทร์ภักดี เพื่อขอความเห็นชอบจากกองทัพบก และขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ และจังหวัดสุรินทร์ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในแนวการบิน งดเว้นการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่สูงกว่าที่กฎหมายการบินกำหนด รวมทั้งเสาอากาศวิทยุของส่วนราชการ และเสาอากาศของสถานีวิทยุชุมชน จะต้องไม่สูงจนเป็นอันตรายต่อการบิน
              นายเสรี จิตต์โสภา รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า กรมการบินพลเรือน มีความพร้อมให้การให้บริการท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี เพื่อเปิดบริการเชิงพาณิชย์อีกครั้ง หลังจากเข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าเป็นท่าอากาศยานที่ได้มาตรฐาน แต่ต้องปรับปรุงพื้นที่บางแห่งให้ปลอดภัยมากขึ้น เช่น มีเสาอากาศอยู่บริเวณหัวและท้ายรันเวย์ การปรับปรุงต้นไม้ และอาคารเพื่อรองรับผู้โดยสาร เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดทางจังหวัดไปดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยระยะแรกจะเปิดให้บริการโดยเครื่องบินขนาด 20 ที่นั่ง คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2557 นี้
              นายกิติภัทร รุ่งธนเกียรติ นายก อบจ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า การเปิดใช้สนามบินสุรินทร์ภักดี ระยะแรกจะใช้เครื่องบินขนาด 20 ที่นั่ง จากนั้นจะขยายการให้บริการโดยเครื่องบินขนาด 35 ที่นั่ง และเครื่องบินโบอิ้ง 737 โดยจะทำการปรับปรุงสนามบินรวมทั้งขอเวนคืนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน โดยมีแผนดำเนินการภายใน 3 ปี
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ มอบแว่นตาผู้สูงอายุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬามูลค่า 24.5 ล้านบาทให้กับอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตั้งมั่นพัฒนาคนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น
ข้าราชการและประชาชนร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
งาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557"
จังหวัดสุรินทร์วางแผนเร่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 15 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com