ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุรวม 42 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 45 คน เสียชีวิต 6 คน

วันที่ 3 ม.ค. 2557 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

สุรินทร์ปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุรวม 42 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 45 คน เสียชีวิต 6 คน
 
             วันนี้(วันที่ 3 ธ.ค.56) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมและปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
          จังหวัดสุรินทร์เกิดอุบัติเหตุรวม 42 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 45 คน เสียชีวิต 6 คน นายนิรันดร์ บุญสิงห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ในวันที่ 7 (วันที่ 2 มกราคม2557) ช่วงสัญจรปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2557 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4 คน พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุดการเกิดเหตุ คือ แซงรถผิดกฎหมาย และเมาสุรา ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ มอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 66.67 และรถปิคอัพ ร้อยละ 33.33 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 66.67 และถนนกรมทางหลวงชนบท ร้อยละ 33.33 สำหรับข้อมูลสะสมรวม 7 วัน (27 ธันวาคม 2556–2 มกราคม 2557) เกิดอุบัติเหตุทางถนน 42 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 1 คน มีผู้บาดเจ็บ 45 คน เป็นเพศชาย 32 คน เพศหญิง 13 คน อำเภอที่มีผู้เสียชีวิต รวม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าตูม 2 คน อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอรัตนบุรี อำเภอลำดวน และอำเภอสนม อำเภอละ 1 คน ส่วน อำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 6 อำเภอ ได้แก่ ชุมพลบุรี จอมพระ ศีขรภูมิ พนมดงรัก โนนนารายณ์ และศรีณรงค์ มีการตั้งจุดตรวจ 34 แห่ง ในพื้นที่ 17 อำเภอ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 1,096 คน
            ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ จำนวน 156,676 คันอำเภอเมืองสุรินทร์มีการเรียกตรวจสูงสุด 39,129 คัน รองลงมาอำเภอสังขะ 27,102 คัน และเรียกตรวจต่ำสุด คือ อำเภอสนม 1,353 คัน พบผู้กระทำผิดข้อหาหลัก 10 ข้อหา จำนวน 50,723 ราย ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 13,944 ราย ไม่มีใบขับขี่ 12,906 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 8,354 ราย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 6,332 ราย ความเร็วเกินกำหนด 2,540 ราย แซงในที่คับขัน 1,804 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 2,017 ราย ขับรถย้อนศร 1,556 ราย ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 1,010 ราย และเมาสุรา 260 ราย ช่วงอายุผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ อายุ 20-24 ปี จำนวน 12,418 คน คิดเป็นร้อยละ 24.48 รองลงมา คือ 15-19 ปี จำนวน 12,079 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 อาชีพผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุด คือ เกษตรกร จำนวน 15,475 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 12,078 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 แยกเป็นดำเนินคดี ไม่สวมหมวกนิรภัย 6 ราย มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 5 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 29 ราย ไม่มีใบขับขี่ 40 ราย ขับรถย้อนศร 2 ราย และแซงในที่คับขัน 22 ราย 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ มอบแว่นตาผู้สูงอายุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬามูลค่า 24.5 ล้านบาทให้กับอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตั้งมั่นพัฒนาคนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น
ข้าราชการและประชาชนร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
งาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557"
จังหวัดสุรินทร์วางแผนเร่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com