ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์จัดกิจกรรมจองไดยัวเกลอ พร้อมแข่งขันกีฬา "สุรินทร์สามัคคี" ครั้งที่ 1

วันที่ 6 มิ.ย. 2557 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

จังหวัดสุรินทร์ขานรับนโยบาย คสช. คืนความสุขให้ประชาชน จัดพิธีพื้นบ้าน จองไดยัวเกลอ หรือ ผูกแขนเอาเพื่อน พร้อมจัดกิจกรรมกีฬาสุรินทร์สามัคคี โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทหาร ตำรวจ ประชาชน และอดีตนักการเมืองขั้วต่างๆ ร่วมผูกแขนผูกมิตร สร้างความสมานฉันท์กันอย่างชื่นมื่น
 
               วันที่ 5 มิ.ย 57  เวลา 16.30 น.ที่สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพลตรีนิรุธ เกตุศิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ พลตำรวจตรี ชัยทัต อินทนูจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการฝ่ายผลเรือน ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ได้มีการจัดพิธีจองไดยัวเกลอ หรือ ผูกแขนเอาเพื่อน ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้าน เป็นการผูกมิตรที่ดีต่อกัน ซึ่งในพิธีดังกล่าวนอกจากจะมีบรรดาข้าราชการทุกหมู่เหล่า ตำรวจ ทหาร ประชาชน และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งแล้ว ยังมีอดีตนักการเมืองขั้วต่างๆ ทั้งอดีตนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม แกนนำนปช.และ กปปส. อดีต ส.ส. ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีผูกแขนผูกมิตร แบบพื้นบ้านอย่างคับคั่งกว่า 2,000 คน เพื่อเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต่อกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
               การจัดกิจกรรมจองไดยัวเกลอ หรือ ผูกแขนเอาเพื่อน เป็นการจัดกิจกรรมแบบพื้นบ้านที่ถือปฏิบัติกันของชาวสุรินทร์ พื้นเป็นการผูกมิตรและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน โดยมีการนำช้างพลาย 2 เชือกเข้าร่วมพิธีและมีพรหมณ์นำประกอบพิธี จากนั้นจะเป็นการผูกมือด้วยด้ายสาสิญจน์ที่ผ่านพิธีกรรมมาให้กับผู้เข้าร่วมงาน และผูกต่อๆกันไป เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นเพื่อนและมิตรที่ดีต่อกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น
               การจัดกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจาก ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งให้ทุกจังหวัดจัดตั้ง ศปป.กอ.รมน.จังหวัด ขึ้นรองรับแล้ว โดยจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่าย ช่วยกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและร่วมคืนความสุขให้กับประชาชนนั้น จังหวัดสุรินทร์ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความปรองดอง สมานฉันท์ และความสามัคคี ในทุกภาคส่วนร่วมการขับเคลื่อนความปรองดองของคนในพื้นที่ โดยกำหนดการจัดพิธีดังกล่าวขึ้น
                การจัดการแข่งขันกีฬา "สุรินทร์สามัคคี ครั้งที่ 1" ขึ้น ซึ่งได้กำหนดแบ่งกลุ่มสี เป็น 5 สี ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน นักการเมืองท้องถิ่น/ระดับชาติ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ รวมทั้งกลุ่มพลังมวลชน ที่เคยมีความคิดที่แตกต่าง หรือแตกแยก มาทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้กฎเกณฑ์แห่งความปรองดองและความสมานฉันท์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และลบล้างความคิดเห็นต่างทางการเมืองในหลายพื้นที่ ทำให้มวลชนทุกฝ่ายเริ่มมีความสนิทสนมกัน พร้อมทั้งขอให้มีการกรอกแบบสอบถามและร่วมแสดงความคิดเห็นที่จะสร้างประเทศไทยให้มีความสุขตรงตามความต้องการของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ตามแนว ศสช. โดยมอบให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวบรวมความเห็นจากระดับครอบครัว และชุมชน อำเภอ จังหวัด รวบรวมไปยังส่วนกลางเพื่อประกอบการพิจารณาการแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไปอีกด้วย ในกิจกรรมกีฬาก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งผู้ชมและกองเชียร์ ต่างพากันร้องเต้นและร่วมกิจกรรมอย่างครื้นเครง ตลอดกันจนถึงช่วงค่ำ ซึ่งเป็นการเลี้ยงสังสรร
 
ส.ปชส.สุรินทร์ กำชัย วันสุข ข่าว/ไวยวิทย์ สุขเก่า ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ตำรวจภูธรสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชาวสุรินทร์ ภาคภูมิใจ ได้มอบเสื้อแซว ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุม ครม.สัญจร ที่สุรินทร์
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
จิตอาสาสุรินทร์ร่วมกันทำความสะอาดโบราณสถานเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เสริมสร้างการรับรู้ด้านแรงงานให้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางสุรินทร์
ผกก.ตชด.21 ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ เสริมคุณภาพชีวิตโรงเรียน ตชด.
ตชด.21 มอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ?????<a href="http://www.gti2013.com/ja/glasses/tomford/">?????? ???</a> http://www.gti2013.com/ja/glasses/tomford/
     [09/06/2014 - 18:02:07]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
   
  « กุมภาพันธ์ 2564 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28
  ดูปฏิทินทั้งหมด


  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
  โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com