ข่าวท้องถิ่น
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “

วันที่ 17 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 220 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ประชุมหัวหน้าสถานีวิทยุคลื่นหลักในจังหวัดสุรินทร์เพื่อเตรียมผลิตรายการ "อีสานม่วนซื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน " ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบก

          วันนี้( 17 มิ.ย. 2557 ) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นางสาวกัญญรัตน์  เกียรติสุภา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เรียกประชุมผู้อำนวยการ และหัวหน้าสถานีวิทยุคลื่นหลักของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมพร้อมผลิตรายการ "อีสานม่วนซื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน " ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบก และเชื่อมสัญญาณทุกสถานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเวลา 08.05 น. – 08.30 น. โดยจังหวัดสุรินทร์ไดรับมอบหมายให้ผลิตรายการในวันที่ 13 มิ.ย. 57 และวันที่ 13 ก.ค. 2557 สำหรับรายการ "อีสานม่วนซื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน "เป็นรายการที่กองทัพภาคที่ 2 ได้มีคำสั่งให้สถานีวิทยุหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมผลิตรายการและร่วมรับสัญญาณรายการจากสถานีวิทยุกองทัพบก โดยเร่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 57 เป็นต้นมีการหมุนเวียนให้แต่ละจังหวัดร่วมผลิตรายการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่จะให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และให้ประชาชนยึดมั่นในความจงรักภักดี ปกป้องเทิดทูล ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพรมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี เสริมสร้างให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ ตลอดจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของประชาชนในชาติ
///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน


  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com