ข่าวท้องถิ่น
Road Show “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจชาวเวียดนาม โดยเฉพาะผ้าไหมสุรินทร์และการท่องเที่ยวแดนอารยธรรมและชมมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์

วันที่ 23 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 239 คน)
กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ปชส.สุรินทร์

Road Show  "มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจชาวเวียดนาม โดยเฉพาะผ้าไหมสุรินทร์และการท่องเที่ยวแดนอารยธรรมและชมมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์

นายนิรันดร์  กัลยษณมิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำนักธุรกิจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Road Show ) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย คสช. ณ โรงแรม EDEN SAIGON HOTEL  นครโฮจิมินด์ ประเทศเวียดนาม โดยเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ พร้อมทั้งนำการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามของแต่ละจังหวัดและนำสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวพร้อมจัดเดินโชว์ ผ้าไหม เครื่องเงิน ฯ ในงานดังกล่าวด้วย

ซึ่ง นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ "มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Road Show ) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย คสช. เพื่อพบปะเกี่ยวกับเรื่องการค้าชายแดนหรือการนำเข้าส่งออกจากพนมเปญ และดูการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เชื่อมต่อ นครโฮจิมินด์ ประเทศเวียดนาม  โดยกลุ่ม"นครชัยบุรินทร์” ทั้ง 4 จังหวัดนั้น เป็นดินแดนที่มีความสำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม แหล่งโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข็มแข็งของภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถูกถ่ายทอดกันมา ส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม และที่สำคัญที่สุด คือให้ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวิถีชีวิตที่มีคุณค่าให้อยู่สืบไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยการจัด Road Show ในครั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาและเวียดนามได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนครชัยบุรินทร์และมีโอกาสมาท่องเที่ยวดินแดนด้านอารยธรรมของอีสานใต้ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช.โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนี้  โดยผลการดำเนินการในเบื้องต้นนักธุรกิจชาวกัมพูชาและเวียดนามให้ความสนใจผ้าไหมไทยและต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2557 นี้และชมวิถีชีวิตคนกับช้างที่ศูนย์ศชศึกษา อำเภอท่าตูมที่เปิดให้ชมเป็นประจำทุกวัน คาดว่าในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกลุ่ม "นครชัยบุรินท์”มากยิ่งขึ้น 


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com