ข่าวท้องถิ่น
4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์เปิดประเดิมตลาดผ้าไหมงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 24 ก.ค. 2557 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ เปิดประเดิมตลาดผ้าไหมงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ที่จังหวัดสุรินทร์ พร้อมจัดมหกรรมไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลก สืบสานภูมิปัญญา กระตุ้นการสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต
          วันที่ 23 ก.ค.57 เวลา 17.30 น.ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน เยือนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOPนครชัยบุรินทร์ ถิ่นไหมงาม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมนครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวอรษา โพธิ์ทอง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
         โดยจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน เยือนหมู่บ้านนครชัยบุรินทร์ ถิ่นไหมงามตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมนครชัยบุรินทร์ และมหกรรมไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลก ระหว่างวันที่ 23 –27 กรกฎาคม 2557 รวม 5 วัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง กระตุ้นการสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำเอกลักษณ์ประจำถิ่นมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ ในงานมีกิจกรรม เช่น นิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า นิทรรศการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นิทรรศการภูมิปัญญาผ้าไหมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าไหมเด่นของสุรินทร์ และกระบวนการผลิต ที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์นำมาจัดแสดง ซึ่งเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ โดดเด่นเรื่องผ้าไหมยกทองโบราณ และผ้าไหมพื้นเมือง บ้านนาตัง ตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ (ขะ-เหวา-สิน-นะ-ริน) โดดเด่นในการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติ บ้านประทุน ต.แตล อ.ศีขรภูมิ โดดเด่นในการผลิตผ้าไหมโสร่งหางกระรอก บ้านหม่อนไหมพัฒนา ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ โดดเด่นในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิตผ้าไหมของวัฒนธรรมชาว กูย อย่างครบวงจร บ้านเชื้อเพลิง ตำบลเชื้อเพลิง อ.ปราสาท โดดเด่นในเรื่องผ้าไหมพื้นเมืองและการทอ ยกดอกลายลูกแก้ว บ้านอาลึ อ.สำโรงทาบ วัฒนธรรมผ้าไหมชาวกูย นิทรรศการไหมยกทองโบราณ เครื่องแต่งกายแต่ละยุคสมัยกรรมวิธีการทอผ้าไหมยกทองโบราณ ที่ทอได้พันกว่าตะกอ ซึ่งเป็นแบบอย่างผ้าไหมในราชสำนัก และผ้าไหมพื้นเมืองโบราณ
           นอกจากนี้ยังมีมีบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป 1-5 ดาว รวมทั้งสิน 252 บูธ นิทรรศการจัดแสดงของดีเมืองสุรินทร์จากทุกอำเภอ และกิจกรรมการประกวด เช่น ประกวดอาหารเด่นที่ใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ข้าวอินทรีย์สุรินทร์ หมู ไก่ ปลา เห็ด เป็นต้น กิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดสุรินทร์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก ประกวดโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ "เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์” ประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า OTOP จากสินค้า OTOP เด่นทั่วไทย เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเป็นของฝาก หรือติดต่อในเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญหาท้องถิ่นไปสู่การสร้างรายได้ให้กับจังหวัดในอนาคต
 
 
 ส.ปชส.สุรินทร์ กำชัย วันสุข รายงาน/ไวยวิทย์ สุขเก่า ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com