ข่าวท้องถิ่น
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสัมมนาเสริมสร้างความตระหนักด้านธรรมาภิบาล

วันที่ 29 ก.ค. 2557 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและเครือข่าย จังหวัดสุรินทร์ร่วมสัมมนาเสริมสร้างการทำงานเพื่อความตระหนักด้านธรรมาภิบาล ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในหลักการบริหารบ้านเมืองที่เที่ยงธรรมและโปร่งใส
             วันที่ 29 ก.ค. 57  ที่ห้องประชุมราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ธ.จ.สุรินทร์) เป็นประธานและร่วมบรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานภารกิจและผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม สอดส่อง ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในการสอดส่อง เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัด รวมทั้งดำเนินการเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้านธรรมาภิบาลให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งประชาชนทั่วไป
            ด้านเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ ก็มีบทบาทที่สำคัญเช่นกันที่จะช่วยในการป้องกันการทุจริต และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน แนวทางการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในระดับพื้นที่อย่างกว้างขวาง โดยการเสริมสร้างเครือข่ายให้มีความแข็งแรง และเปิดโอกาสให้เครือข่าย ได้เข้ามีส่วนร่วมสอดส่องและสนับสนุนการดำเนินงาน ของ ก.ธ.จ. เพิ่มมากขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษถึงบาทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เน้นให้ข้าราชการเป็นผู้ตอบสนองความต้องการของประชาชน มิใช่เป็นผู้สั่งการประชาชน การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย นายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ และการขับเคลื่อนเครือข่าย ก.ธ.จ.สุรินทร์ โดย นายทัศนัย พิริยาสัยสันติ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งการซักถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวบทบาท ภารกิจ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและเครือข่าย เพื่อความรู้ ความเข้าใจด้วย
 
ส.ปชส.สุรินทร์  กำชัย วันสุข  ข่าว/ไวยวิทย์ สุขเก่า  ภาพ

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com