ข่าวท้องถิ่น
ท้องถิ่นสุรินทร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 6

วันที่ 4 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 526 คน)
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

ท้องถิ่นสุรินทร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 6 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ให้เก็บเด็ก 

วันที่ 4 ส.ค.57 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2557 รุ่นที่ 6 เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กในการเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ และคุณภาพในการจัดการศึกษาภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีบทบาท หน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในข้างต้น จึงได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
           1. เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็ก ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลเด็กตามหลักวิชาการดูแลเด็กปฐมวัย ตลอดจนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้และเตรียมประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 
          2. เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็ก มีทักษะในการพัฒนาความรู้และสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          3. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. 
        ซึ่ง นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เน้นให้บุคลากรครูและผู้ดูแลเด็ก ให้ช่วยกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านสังคม เพื่อให้เด็กที่เป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติ ได้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ผ่านการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ อันจะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเป็นสุข สำหรับการอบรมฯในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 มีครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ในเขตจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 250 คน เข้ารับการอบรมภาควิชาการและเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.57 เป็นระยะเวลา 3 วัน
 

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
จังหวัดสุรินทร์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจในห้วงเดือนที่ผ่านมา พร้อมมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณหลายรายการ
ผู้ว่าฯสุรินทร์เรียกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนประชุมด่วนชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกประชุมประเมินความพร้อมแผนอพยพและสถานการณ์ชายแดน
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหามหาราชินี
จังหวัดสุรินทร์ มอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้อยากไร้และด้อยโอกาส
“ชาวสุรินทร์ห่วงใย ร่วมใจต้านภัยหนาว" ช่วยจัดหาผ้าห่มกันหนาวมอบแก่นักเรียนและประชาชนผู้ยากไร้
ผู้แทนพระองค์มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่าการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำกลางสุรินทร์
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com