ข่าวท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เสวนา รวมพลังสื่อมวลชนและ อป.มช.เร่งสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ถึงบทบาท หน้าที่ ภารกิจของ ก.ธ.จ. จังหวัด

วันที่ 10 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 214 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เสวนา รวมพลังสื่อมวลชนและ อป.มช.เร่งสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ถึงบทบาท หน้าที่ ภารกิจของ ก.ธ.จ. จังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์จัดเสวนา รวมพลังสื่อมวลชนและ อป.มช.เร่งสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท หน้าที่ ภารกิจของ ก.ธ.จ. จังหวัดให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ วันนี้( 10 ก.ย. 2557 ) ที่ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์สุรินทร์ จัดกิจกรรมเสวนาประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจของ ก.ธ.จ.จังหวัด พร้อมรวมพลังสื่อมวลชนและ อป.มช.เร่งสร้างเครือข่ายให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการเสวนานางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) โดยจัดกิจกรรมเสวนาประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจของ ก.ธ.จ.จังหวัด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชนสื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้งเกิดความร่วมมือกับ ก.ธ.จ. ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดสุรินทร์ สื่อมวลชนท้องถิ่นทั้งวิทยุ โทรทัศท์ และหนังสือพิมพ์จังหวัดสุรินทร์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ร่วมในการเสนาในครั้งนี้ทั้งสิ้น 50 คน ////////////// ประนนท์ ไม้หอม /ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com