ข่าวท้องถิ่น
ตำรวจภาค 3 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมตำรวจหลักสูตรครูแดร์ป้องกันยาเสพติด

วันที่ 26 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 233 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

ตำรวจภาค 3 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมตำรวจหลักสูตรครูแดร์ (D.A.R.E. ) ป้องกันยาเสพติด
ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์ พลตำรวจตรี กาญจนพศ ชัยศิริชาญพนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. หรือครูแดร์ รุ่นที่ 558 ซึ่งตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีข้าราชการตำรวจจากจังหวัดต่างๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 48 นาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เพื่อให้เกิดการควบคุมสภาพปัญหายาเสพติดให้ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2558 ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดปี 2558 โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักที่ทุกหน่วยต้องนำไปปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมาย คือ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งทั่วประเทศ จนถึงป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ ป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา และให้ทุกจังหวัดมีการให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดแก่ครอบครัว//////// ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส.สุรินทร์ รายงาน

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com