ข่าวท้องถิ่น
หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ เข้าค่ายเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานในสัปดาห์วิสาขบูชา

วันที่ 29 พ.ค. 2558 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

จังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ เข้าค่ายเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน สร้างการครองตนตามหลักวิถีพุทธ ในสัปดาห์วิสาขบูชา
 
             วันที่ 29 พ.ค.58 ที่ศูนย์วิปัสสนาคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ วัดป่าพุทธชยันตี บ้านหนองยาง ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เหล่าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมโครงการวิปัสสนาถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักธรรมในการครองตนเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการปรองดองสมานฉันท์เชิงพุทธ คืนความสุขให้แก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อกลางปี 2557 รวมกว่า 50 รุ่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 6,000 คนแล้ว จังหวัดสุรินทร์
            โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มองเห็นวิธีที่จะสร้างแนวทางปลูกจิตสำนึกเพื่อความสมานฉันท์ หนึ่งในนั้นคือผ่านการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยใช้กลยุทธ์การเสริมสร้างพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทย ควบคู่ไปกับ การนำกิจกรรมตามหลักวิถีพุทธ เข้ามาผสมผสาน จนเกิดแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้ได้มองเห็นหลักในการครองตนเพื่อความสงบสุขในสังคม
           ผู้เข้าโครงการจะได้รับการฝึกให้ปฏิบัติกิจวัตร ทั้งสวดมนต์ เจริญสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน กล่อมเกลาจิตใจ ถ่ายทอดปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ สร้างความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์และสมานฉันท์ โดย นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษเป็นประจำ , ดร.พระศรีวิสุทธิคุณ และคุณแม่อุบาสิกาหวาน ภาผิวดี ร่วมเป็นวิทยากรประจำศูนย์ ฯ ในการบรรยายธรรม และ และให้แง่คิดการปฏิบัติธรรมนำไปสู่การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการครองตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สุรินทร์ รายงาน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com