ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวพร้อมจัดงานใหญ่ งานวันเกษตรแห่งชาติ 3-12 กรกฎาคมนี้

วันที่ 24 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1248 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวพร้อมจัดงานใหญ่ งานวันเกษตรแห่งชาติ 3-12 กรกฎาคมนี้
วันนี้( 24 มิ.ย. 2558 ) ที่บริเวณสถานที่จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 14 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ถึงความพร้อมในการจัดงานใหญ่ งานวันเกษตรแห่งชาติระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดจัดงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี และเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลกต่อไปในอนาคต สำหรับวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่. การจัดแสดงนิทรรศการภาครัฐ/เอกชน/อาเซียน ได้แก่ นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตรและโครงการพระราชดำริ นิทรรศการของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการทางวิชาการหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการเกษตร นิทรรศการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นิทรรศการการเกษตรของหน่วยงาน สมาคม ชมรมทางการเกษตร นิทรรศการทางการเกษตรด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องจักรกลการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตร ยั่งยืน นิทรรศการเกษตรอาเซียนและนิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม กิจกรรมการประชุมสัมมนา ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประชุมสัมมนาการพัฒนาด้านการเกษตรภายใต้การเปิดเสรีการค้าอาเซียน การประชุม และสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ข้าว ยาง ปาล์ม แพะ แกะ โค ไก่พื้นเมืองและการเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น กิจกรรม การสาธิต การอบรม การประกวด เช่น การประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร ผลผลิต ทางการเกษตร ประกวดสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์สวยงาม ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น กิจกรรมการแสดงกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี เป็นต้น กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าการเกษตร อุปโภคบริโภค และการจัดนิทรรศการแปลงสาธิตด้านการเกษตรทางด้านพืชและสัตว์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆด้านการเกษตรอีกมากมาย ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
จังหวัดสุรินทร์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจในห้วงเดือนที่ผ่านมา พร้อมมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณหลายรายการ
ผู้ว่าฯสุรินทร์เรียกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนประชุมด่วนชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกประชุมประเมินความพร้อมแผนอพยพและสถานการณ์ชายแดน
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหามหาราชินี
จังหวัดสุรินทร์ มอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้อยากไร้และด้อยโอกาส
“ชาวสุรินทร์ห่วงใย ร่วมใจต้านภัยหนาว" ช่วยจัดหาผ้าห่มกันหนาวมอบแก่นักเรียนและประชาชนผู้ยากไร้
ผู้แทนพระองค์มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่าการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำกลางสุรินทร์
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com