ข่าวท้องถิ่น
จ.สุรินทร์สร้างสุขประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้านรักษาศีล 5 งดเหล้าครบเข้าพรรษา

วันที่ 31 ก.ค. 2558 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

สุรินทร์สร้างสุขประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้านรักษาศีล 5 งดเหล้าครบเข้าพรรษาจนถึง 5 ธันวามหาราชถวายเป็นพระราชกุศล
 
               วันที่ 31 ก.ค.58 ที่ วัดสุนทรธรรมาราม บ้านบัวโคก ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายวรวุฒิ ลิ้มศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอท่าตูม เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 และ โครงการงดเหล้าครบพรรษา โดยประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนายศักดา เชื้ออินทร์ ประธานประชาคมสุรินทร์สร้างสุขและนายทองนรินทร์ สาแก้ว กำนันตำบลบัวโคก นำภาคีทุกภาคี อาทิ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ทั้ง 19 หมู่บ้าน เครือข่ายโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล วัดทุกวัด สภาเด็กและเยาวชน รวมกว่า 1,000 คน ประกาศเจตนารมณ์ ทำความดีรักษาศิล 5 งดเหล้าครบพรรษา และสร้างความเข้มแข็งโดยจะงดเหล้าและรักษาศิลไปจนถึง 5 ธันวามหาราช ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             โดยการปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา จากมติมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ไทยได้ร่วมรณรงค์ให้ทุกจังหวัด มีโครงการรักษาศีล 5 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสุขแก่ประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของ คสช. และรัฐบาล เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นแก่คนในชาติ โครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้ร่วมโครงการ ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการรักษาศีล 5 และการรักษาศีลอย่างถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุด มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 5 ประการได้แก่ เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตในภพชาติปัจจุบันไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ความ เดือดร้อนและความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิดความสุขความดีงามในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและความดีงามแก่ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไปไม่ต้องพบกับความทุกข์ความ เดือดร้อนและความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมที่สูงขึ้นไป ได้แก่สมาธิและปัญญาอันจะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและความดีงามแต่ครอบครัวตลอดจนสังคม ที่เรียกว่าการรักษาศีล 5 เป็นพื้นฐานสำคัญ และบ่อเกิดแห่งคุณความดี ซึ่งเครือข่ายภาคีที่ดำเนินการเพื่อความสุขในครอบครัวได้ประสานเจตนารมณ์กัน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ ได้มีความยั่งยืนในความมั่นคงและปกติสุขของประชากร
 
ส.ปชส.สุรินทร์  กำชัย วันสุข  รายงาน/ไวยวิทย์ สุขเก่า  ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com