ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์นำส่วนราชการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 19 ส.ค. 2558 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

 
จังหวัดสุรินทร์ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม แก่ผู้ยากไร้ พร้อมนำกิจกรรมคืนความสุขและหน่วยงานราชการลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนสิงหาคม
 
           วันที่ 19 ส.ค. 58 เวลา 09.30 น. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปเป็นประธานในการมอบบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ที่บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 8 ต.หมื่นศรี อ. สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ให้แก่ นางเกื้อ จันดากุล อายุ 62 ปี สภาพร่างกายพิการตาบอด อาศัยอยู่กับสามีที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบุตรชาย อายุ 17 ปี ที่ป่วยเป็นมะเร็งที่หัวเข่า ซึ่งทั้งครอบประสบความลำบากในการใช้ชีวิตแล้ว ด้านที่อยู่อาศัยยังได้รับความยากลำบาก เนื่องบ้านสภาพทรุดโทรมอย่างมาก จึงได้รับการประชาคมจากอำเภอสำโรงทาบและชาวบ้านให้ได้รับบ้านธารน้ำใจสร้าง สุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการสร้างจากเงินบัญชีบ้านธารน้ำใจฯ จังหวัดสุรินทร์และองค์กรปกครองส่วนจังหวัดและท้องถิ่น เป็นเงินกว่า 160,000 บาท รวมทั้งหน่วยงานราชการเข้ามอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ ยารักษาโรค เมล็ดพันธุ์พืช พันธ์ปลา รวมทั้งและสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นทุนในการเลี้ยงชีพด้วย

           จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมายังโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ บ้านหมื่นศรีใหญ่ ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ สถานที่จัดโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนสิงหาคม จากนั้นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ นำข้าราชการและประชาชน กล่าวถวายราชสดุดี ถวายคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา

             เนื่องจากเป็นเดือนที่สำคัญในการแสดงความจง รักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุรินทร์ ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบเงินจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ต้องขังหญิง และรวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้มาร่วมงาน ชุดของขวัญ จำนวน 100 ชุด น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ อ.สำโรงทาบยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่นของ ต.หมื่นศรี ด้วย

             จากนั้นได้มอบเงินสร้างและซ่อมแซมบ้านจาก บัญชีบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม จำนวน 10,000 บาท ให้กับ ว่าที่เรือตรีศรันยวัชร พูลสวัสดิ์ อำเภอสำรงทาบ, มอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 2 คัน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ , สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 13 ทุนๆละ 1,000 บาท , มอบทุนแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จากกองทุนเพื่อนชาวสุรินทร์ จำนวน 2 ทุนๆละ 1,000 บาท โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ , มอบพันธุ์ปลา จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ , มอบเวชภัณฑ์สัตว์ จากปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ , มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 101 ชุด จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

           จากนั้นประธานและคณะได้ออกเดินเยี่ยมชมบูท และจุดให้บริการประชาชน ที่ทางภาครัฐและเอกชน นำมาจัดแสดงและให้บริการแก่ประชาชน พร้อมพบปะเยี่ยมเยือนเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ จากประชาชนในท้องถิ่น และดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป จังหวัดทหารบกสุรินทร์ และ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 21 นำวงดนตรีมาสร้างความบันเทิงตลอดงาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอำเภอสำโรงทาบร่วมชมและรับบริการจากโครงการ สุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้เป็นจำนวมมาก

 

ส.ปชส.สุรินทร์  กำชัย วันสุข  รายงาน/ไวยวิทย์ สุขเก่า  ภาพ


ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดสุรินทร์มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุรินทร์จัดมหกรรมวันครอบครัวอบอุ่นและวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการห่วงใยใส่ใจในผู้สูงอายุ
สุรินทร์ เตรียมเปิดอุทยานหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พระเกจิดัง ที่มีรูปเหมือนสูงเกือบ 20 เมตร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในท้องที่จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์จัดกิจกรรมจองไดยัวเกลอ พร้อมแข่งขันกีฬา "สุรินทร์สามัคคี" ครั้งที่ 1
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com