ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์แถลงผลงาน ในรอบ 1 ปี ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 9 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 172 คน)
ประนนท์ ไม้หอม

จังหวัดสุรินทร์ จัดแถลงผลงาน ในรอบ 1 ปี ตามนโยบายรัฐบาล
 
                วันที่ 8 ก.ย. 58 เวลา 14.00 น. จังหวัดสุรินทร์ จัดแถลงผลงาน ในรอบ 1 ปี ตามนโยบายรัฐบาลทั้ง 11 ด้าน ภายใต้ชื่อ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดสุรินทร์” ณ ห้องรัตนมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการแถลงผลงาน พร้อมมีหัวหน้าส่วนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแถลงผลงานในครั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของจังหวัดในการพัฒนา การแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน รวมทั้งแผนงานโครงการที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "8 วาระงานมหาดไทย”
             โดยจังหวัดสุรินทร์ มีการแถลงผลการดำเนินงานของจังหวัด ดังนี้ โครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ผ้าไหมสุรินทร์และสินค้า OTOP ที่เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการตลาด การอนุรักษ์ช้างไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ โครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสฯ กิจกรรมทำทานให้แม่ ผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ ยังมีการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "8 วาระมหาดไทย” ได้แก่ โครงการตามรอยพ่อ คนไทยรักกัน คลองสวยน้ำใส เมืองไทยน่าอยู่ ดำรงธรรม ดำรงไทย มหาดไทยใสสะอาด ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข เรียนรู้ค่านิยมไทย ก้าวไกลสู่อนาคต และแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต เป็นต้น
 
 

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com