ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์แถลงข่าว การจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2558 อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 13 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 251 คน)
ประนนท์ ไม้หอม

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2558 อย่างยิ่งใหญ่
 ซึ่งการจัดงานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุม 1 ชั้น 10 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ เขตมักกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ นางสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนทุกแขนงสาขา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมในการแถลงข่าวกันอย่างคับคั่ง สำหรับการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ โดยกำหนดพิธีเปิดงาน ฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตผลของเกษตรกรและชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดี เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ้าไหมทอมือ เครื่องจักสาน สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และของที่ระลึกต่างๆ กิจกรรมประกวดของดีเมืองสุรินทร์และผลิตผลทางการเกษตร การออกร้านธารากาชาด การประกวดร้องเพลงของผู้บริหารและสมาชิก อบต. การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น การจัดแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงาน ซึ่งจัดเป็นปีที่ 55 แล้ว ในปีนี้ จัดแสดงช้างในวันที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามแสดงช้าง ระหว่างเวลา 09.00 12.00 น. และวันซ้อมใหญ่ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในวันซ้อมใหญ่บัตรในราคา 40 บาท ทุกที่นั่ง เด็กนักเรียนชมฟรี (แต่งกายชุดนักเรียน) บัตรเข้าชมการแสดงช้าง มี 4 ราคา คือ 1,000 บาท , 500 บาท ,300 บาท , และ 40 บาท สามารถซื้อหรือจองบัตร ได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 0 -4451 - 2039 หรือสามารถ download ใบสั่งจองได้ที่ www.surin.go.th/ การแสดงช้างในชื่อว่า "6 ทศวรรษการชุมนุมช้างไทย”ประกอบด้วยฉากการแสดงต่าง ๆ จำนวน 9 องก์ ได้แก่องก์ 1 ปฐมบทมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ (พิธีเปิด)พิธีเปิดบนหลังช้าง โดยประธานนายอรรถพร สิงหวิชัย การเปิดตัวช้างสุรินทร์ที่เกิดใหม่ในปี 2558 จำนวน 3 เชือก การกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวบนหลังช้าง องก์ 2 สุรินทร์อินทรานุภาพขบวนแห่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณห้อมล้อมด้วยเหล่านางอัปสรา และเทพบุตร เพื่อสร้างความสมบูรณ์ ร่มเย็นและทำนุบำรุงสุขพระพุทธศาสนา ซึ่งปรากฏในตราสัญลักษณ์เมืองสุรินทร์ องก์ 3 " 6 ทศวรรษชุมนุมช้างไทย ภาพการชุมนุมช้างไทยในปี พ.ศ.2496 เป็นภาพที่ประทับใจนักสะสมภาพเก่าอย่างมีคุณค่ายิ่ง ต่อมาในปัจจุบันพ.ศ.2558 เป็นเวลา60 ปี ซึ่งจัดชุมนุมช้างไทย เพื่อบันทึกภาพครั้งที่ 2ขึ้นในวันนี้มีช้างจำนวน 200 เชือก จึงเป็นภาพประทับใจและภาพแห่งประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ อีกภาพหนึ่ง องก์ที่ 4 ไหว้ศาลปะกำ มนต์ขลังกูยอาจีง พิธีไหว้ศาลปะกำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวกูยเลี้ยงช้างที่สืบทอดกันมานาน ชาวกูยจะไหว้ศาลปะกำ โดยหมอช้างอาวุโสที่เรียกว่า ครูบาใหญ่ เป็นผู้ทำพิธี โดยมีหมอช้างตำแหน่ง หมอช้าง สะดำ สะเดียง หมอจา และมะ ร่วมพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีคชศาสตร์ เมืองสุรินทร์ องก์ที่ 5 โพนช้าง วิถีชีวิตชาวกูยอาจีง การคล้องช้างป่าของชาวกูยเลี้ยงช้างจะใช้เชือกปะกำที่ทำจากหนังควายเป็นบ่วงบาศคล้องช้างป่า ซึ่งลักษณะการคล้องช้างแบบนี้เรียกว่า การโพนช้าง หมอช้างต้องทำงานประสานสามัคคีและมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็ง เมื่อโพนช้างป่าได้แล้วก็จะทำพิธีเปลี่ยนช้างป่าให้เป็นช้างบ้าน จัดให้มีการบายศรีสู่ขวัญช้างด้วยพิธีแกลมอ องก์ 6 ช้างแสนรู้คู่เมืองไทย เมื่อได้ช้างป่ามาแล้ว ชาวกูยจะฝึกช้างป่าให้เชื่อง และมีความผูกพันไว้ใจกันและกันก็จะฝึกให้แสนรู้เชื่อฟังตามคำสั่ง ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์จึงสามารถแสดงความสามารถได้มากมาย เช่น การทำตามคำสั่ง การวาดภาพ การชัคเย่อคนกับช้าง การเตะฟุตบอล ฯลฯ องก์ 7 พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางขบวนแห่ช้างเผือกที่แตกโขลงมาจากพระนครศรีอยุธยา ส่งคืนพระเจ้าอยู่หัวสุริยาอัมรินทร์ ในปี พ.ศ.2302 ของหัวหน้าหมู่บ้านโคกเมืองที เชียงปุมและพรรคพวก และเมื่อได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีการเฉลิมฉลอง พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ด้วยขบวนนางรำเรือมอันเร องก์ 8 พยุหยาตราทัพ รุกรบไพรีการแสดงถึงขบวนพยุหยาตราทัพทางสถลมารค เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการของกองทัพช้างของไทยที่มีอนุภาพ ตามตำราพิชัยสงคราม และการทำสงครรามยุทธหัตถี ซึ่งแสดงถึงความสามารถของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงบังคับช้างเข้าต่อสู้ เพื่อสร้างเกียรติยศชื่อเสียง สงครามยุทธหัตถีได้บันทึกไว้ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสมัยพระนเรศวรมหาราช ต่อมาไม่มีสงครามยุทธหัตถีอีกเลย องก์ 9ช้างไทยร่วมใจสดุดี ถวายพระพรชัย เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานา เพื่อประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลา ที่ยาวนาน กว่าพระประมุขแห่งประเทศใดๆ ด้วยทรงพระวิริยะ อุตสาหะและพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยขบวนช้างที่สวยงาม 200 เชือก และนักแสดงแปรขบวนจำนวน 909 คน นอกจากนี้จัดให้มีกิจกรรมการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น2 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีณรงค์จางวาง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ชมขบวนรถประกวดอาหารเลี้ยงช้างจากหน่วยงานราชการและโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประกวดอย่างสวยงามตระกานตา เคลื่อนขบวนฯ จากเทศบาล 1 หน้าโรงเรียนสิรินธร ไปบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีณรงค์จางวาง และกิจกรรมการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ในวันที่20 พฤศจิกายน 2558 มีการจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้างความยาว ไม่ต่ำกว่า 500 เมตร ใช้อาหารกว่า50 ตันช้างเข้าร่วมกว่า 200 เชือก

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com