ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ นำผู้ประกอบการ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน สุรินทร์ - อุดรมีชัย ที่ประเทศกัมพูชา

วันที่ 8 ม.ค. 2559 )
สุรินทร์ นำผู้ประกอบการ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน สุรินทร์ - อุดรมีชัย

จังหวัดสุรินทร์ นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป เปิดตลาดที่จังหวัดอุดรมีชัย ของประเทศกัมพูชา เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน สุรินทร์ ประเทศไทย - อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
 
                  วันที่ 7 ม.ค.58 ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงโสน หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายสี ประสิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน สุรินทร์ - อุดรมีชัย ซึ่งมีส่วนราชการทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา ประชาชนชาวกัมพูชาเข้าร่วมงาน โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยส่งเสริมให้จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา-ลาว-พม่า และมาเลเซีย มีช่องทางจัดมหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP ให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของทั้งสองประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
                โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงของเครือข่าย OTOP จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเข้าร่วมจำหน่ายรวม 50 ราย นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาด้วย สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย กองกำลังสุรนารี หน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 2 ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง ด่านศุลกากรช่องจอม และเครือข่าย OTOP จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินขึ้น ระหว่างวันที 7-11 มกราคม 2559 รวม 5 วัน ณ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีประชาชนชาวกัมพูชาให้ความสนใจเข้างานกันอย่างหนาแน่น สินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคืออาหาร ของใช้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
              สำหรับนโยบายการต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP รัฐบาลมีแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการเพิ่มช่องทางการตลาดให้สามารถส่งออกสู่ระดับอาเซียน และ ระดับโลกได้ เป็นนโยบายที่จะพัฒนาช่องทางการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและเปิดช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชนผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และในปีนี้เป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งต้องมีความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2556  และการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของปี 2559 ในการนำสินค้า OTOP ไปจัดแสดงและจำหน่ายและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุดรมีชัย โดยมีเป้าหมายคือผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นยังได้ใช้เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาดเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
กำชัย วันสุข  ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com