ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์เดินหน้าถอดบทเรียนงานปลอดภัยทางถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 27 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 172 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

สุรินทร์เดินหน้าถอดบทเรียนงานปลอดภัยทางถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสาเหตุอื่น จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งทำให้ประเทศไทยเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล จากข้อมูลที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ.2552 – 2555 ประมาณ 250 คน ต่อปี หรือคิดเฉลี่ยต่อประชากรหนึ่งแสนคน ปี 2554 จำนวน 20.5 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 21.7 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งถือว่าเป็นสถิติการตายที่สูงเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้การลดสถิติอุบัติเหตุในปี พ.ศ.2563 ไว้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสน ดังนั้นจังหวัดสุรินทร์โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ได้สนับสนุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับการพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและความรุนแรงทางถนนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยการผลักดันให้เกิดกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ที่จะทำหน้าที่สำคัญในการประสานกับภาคส่วนต่างๆในระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นในการทำงานด้านการลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการจัดอบรมให้ผู้ปฎิบัติงานได้ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนนลงสู่พื้นที่ต่อไป ////////////////ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส. สุรินทร์/รายงาน

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com