ข่าวท้องถิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และเขตสุขภาพที่ 9 ชื่นชมการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

วันที่ 3 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 763 คน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และเขตสุขภาพที่ 9 ชื่นชมการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ สร้างกลไกการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง ดูแลผู้ป่วยเมื่อส่งกลับบ้านหลังการรักษาที่โรงพยาบาลใน 6 กลุ่มโรคลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วย 2 ใน 3 อาการดีขึ้น
 
               วันที่ 3 มิ.ย.59 ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ศาตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์ขจิต ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่เขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน ว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ยุค เศรษฐกิจคุณค่าหรือประเทศไทย 4.0 ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพประชาชน ก็เช่นกันได้มุ่งเน้นการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณค่า (Value based Health Care) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
              จากการตรวจเยี่ยม พบว่า เขตสุขภาพที่ 9 มีการดำเนินการเพื่อมุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกลไกการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเขตสุขภาพที่ 9 ที่มุ่งเน้นดำเนินการ ดังนี้ 1.พัฒนาระบบส่งต่อ ข้อมูล และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 2.บอกแผนการรักษาของแพทย์จากหน่วยบริการตติยภูมิ/ทุติยภูมิลงสู่การดูแลอย่างต่อเนื่องใน ระดับปฐมภูมิ 3.ข้อมูลมีความถูกต้องรวดเร็วและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 4.เพื่อลดอัตราตาย ลดภาวะแทรกซ้อน และลดการกลับไปนอนโรงพยาบาลซ้ำ( Readmit) โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยเมื่อส่งกลับบ้านหลังการรักษาที่โรงพยาบาล ใน 6 กลุ่มโรคเช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต้องการภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีโรคแทรกซ้อนควบคุมอาการไม่ได้ วัณโรค โรคทางจิตเวช โรคทางกระดูกและข้อ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ
              โดยใช้แอพพลิเคชั่น เป็นระบบที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า COCR9 มีจุดเด่น คือ เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย ช่วยให้บริการครอบคลุม ทั้งเขตสุขภาพที่ 9 เป็นปัจจุบัน ค้นหาข้อมูลได้ง่าย ทราบพิกัดเพื่อการติดตามการรักษาได้ง่าย ที่สำคัญยังสามารถใช้วิเคราะห์เชิงระบาดวิทยา ทราบจำนวนผู้ป่วย วิเคราะห์สุขภาพชุมชนเพื่อให้บริการได้ครอบคลุม แก้ไขปัญหาระบบการส่งตัวผู้ป่วยกลับผ่านระบบเอกสารเพื่อบอกอาการผู้ป่วย ซึ่งพบว่าได้รับการตอบกลับในระบบเอกสารเพียงร้อยละ 20 ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนต้องกลับมาโรงพยาบาลเพื่อรักษาซ้ำสูงมาก ผลการดำเนินงานพบว่าผู้ป่วยที่ส่งกลับด้วยระบบ COCR9 ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 90,000 กว่าคน 2 ใน 3 อาการดีขึ้น 1ใน 3 อาการคงที่ช่วยลดปัญหาแทรกซ้อนทำให้ไม่ต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลซ้ำ และมีการขยายไปยังโรงพยาบาลในเขตสุขภาพอื่นด้วย โดยรัฐมนตรีฯกล่าวถึงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเขต 9 ว่าเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
 
ส.ปชส.สุรินทร์ กำชัย วันสุข รายงาน/ไวยวิทย์ สุขเก่า  ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com