ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์เปิดโรงเรียนเกษตรกรสร้างความรู้เพื่อการเพาะปลูกในฤดูปีนี้

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 240 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์เปิดโรงเรียนเกษตรกรสร้างความรู้เพื่อการเพาะปลูกในฤดูปีนี้
วันนี้( 24 มิ.ย. 2559 ) นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และอำเภอจอมพระ ออกให้ความรู้แก่เกษตร ตามนโยบายของจังหวัดสุรินทร์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนงิ้ว ต.หนองสนิท อ. จอมพระ จ. สุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร โดยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาม action plan ของโครงการ และกำหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในการจัดทำเวทีเรียนรู้ด้านงานเกษตร โดยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก รับผิดชอบในการจัดจัดเวทีกระบวนการเรียนรู้ โดยในงานดังกล่าว จะมีการทบทวนความเป็นมานโยบายระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเชื่อมโยงการตลาดของสินค้าการเกษตรตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเข้าฐานการเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในแต่ละฐาน ได้แก่ ฐาน เทคโนโลยีการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การปลูกข้าว เช่น การเตรียมดิน การคัดเลือกและการเตรียมเมล็ดพันธุ์ การทดสอบความงอก เทคโนโลยีการเพาะปลูก ฐานการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การทำน้ำหมักชีวภาพ ฐานการใช้ปุ๋ยในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง ฐานการเรียนรู้ด้านการกำจัดศัตรูข้าว ฐานการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร และฐานการทำไรนาสวนผสม เพิ่มรายได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสาธิตกิจกรรมอื้นๆเกี่ยวกับการทำการเกษตรอื่นๆ และการสาธิตการทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการใช้ปริมาณข้าวพันธุ์ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวบ้านโนนงิ้ว และหมู่บ้านใกล้เคียงของตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมในกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ///////////////// ประนนท์ ไม้หอม/ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com