ข่าวท้องถิ่น
มทบ. 25 ร่วมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ และผู้ประกอบการตลาดจัดกิจกรรม “Saren Big Cleaning Day” ล้างและทำความสะอาดบริเวณตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์

วันที่ 30 มิ.ย. 2559 )
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ และผู้ประกอบการตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรม "Saren Big Cleaning Day” ล้างและทำความสะอาดบริเวณตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์
 วันนี้( 30 มิ.ย. 2559 ) พลตรี อุดร ประภาสะวัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และนายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้ประกอบการตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรม "Saren Big Cleaning Day” ล้างและทำความสะอาดบริเวณตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้งนี้ด้วยมณฑลทหารบกที่ 25 มีความประสงค์จะดำเนินกิจกรรมประชารัฐ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ ให้มีความกลมเกลียวสมัครสมาน ปรองดอง และสมานฉันท์ทุกกลุ่มชน และเล็งเห็นว่าตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นย่านการค้าที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากเป็นประจำทุกวัน ประกอบกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้มี การล้าง และลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกตลาดโต้รุ่ง และตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ รวมทั้งล้างลานจอดรถและถนนโดยรอบ เพื่อให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และภาพลักษณ์อันสวยงามของเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เสริมสร้างความรัก สามัคคี จากหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงได้จัดกิจกรรม "Saren Big Cleaning Day” ล้างและทำความสะอาดบริเวณตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ขึ้นในครั้งนี้ โดยมณฑลทหารบกที่ 25 จัดกำลังพลทหารกองประจำการ จำนวน 50 นาย และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา จำนวน 100 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำและรถขนขยะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในส่วนของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่จากทุกกอง ฝ่าย งาน และผู้ประกอบการตลาดเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถดูดโคลน น้ำยาล้างพื้น ผงซักฟอก โซดาไฟ ไม้กวาดทางมะพร้าว ตลอดห้วงการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นกิจกรรมเริ่มต้น จุดประกายให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนสุรินทร์ต่อไป ///////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์ /รายงาน

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com