ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ นำส่วนราชการ ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 22 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 287 คน)
ผู้ว่าฯ สุรินทร์ นำส่วนราชการ ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนกรกฎาคม เน้นเชิญชวนให้ไปลงประชามติ

จังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม แก่ผู้ยากไร้ พร้อมนำหน่วยงานราชการลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนกรกฎาคม เน้นเชิญชวนให้ไปลงประชามติ
 
             วันที่ 22 ก.ค.59  ที่บ้านเลขที่ 15/3 หมู่ 3 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปเป็นประธานในการมอบบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ให้แก่ นางสาวเบญจวรรณ นามวรรค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนดี อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา และพี่น้องร่วมบิดามารดารวม 7 คน นางสาวเบญจวรรณ มีบุตรลำดับที่ 5 หนึ่งในนั้นมีพี่น้องที่เป็นคนพิการ 1 คน ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งครอบครัวประสบความลำบากในการใช้ชีวิตแล้ว ด้านที่อยู่อาศัยยังได้รับความยากลำบาก เนื่องบ้านสภาพทรุดโทรมอย่างมาก จึงได้รับการประชาคมจากชาวบ้านให้ได้รับบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการก่อสร้างจากเงินบัญชีบ้านธารน้ำใจฯ จังหวัดสุรินทร์และองค์กรปกครองส่วนจังหวัดส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใช้ในการสร้างบ้านรวมเป็นเงิน 125,000 บาท รวมทั้งหน่วยงานราชการเข้ามอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ ยารักษาโรค เมล็ดพันธุ์พืช พันธ์ปลารวมทั้งและสัตว์เลี้ยงเช่นไก่พันธุ์ เพื่อเป็นทุนในการเลี้ยงชีพด้วย สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับนางสาวเบญจวรรณและครอบครัวเป็นอย่างมาก
           จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมายังโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สถานที่จัดโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนำถวายราชสดุดีและคำสัตย์ปฏิญาณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นได้กล่าวเปิดโครงการฯ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชน ทั้งในเรื่องประเด็นทางสังคม เยาชน สภาพฝนฟ้าการเกษตร พร้อมทั้งเชิญชวนและเน้นย้ำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ตามหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ในวันที่ 7 สิงหานี้ให้มากที่สุด รวมทั้งให้ร่วมรณรงค์เชิญชวนการออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากๆ เนื่องจากที่ผ่านมาการออกไปใช้สิทธิ์ของประชาชนเขตนี้ไม่ถึงร้อยละ 50 โดยปลัดจังหวัดได้ออกมาพูดเสริมเป็นภาษาอีสานให้ช่วยกันออกไปใช้สิทธิ์เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเอง 
           จากนั้นได้มอบเงินสร้างและซ่อมแซมบ้านจากบัญชีบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม จำนวน 10,000 บาท ให้กับนายอำเภอเขวาสินรินทร์ , มอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 2 คัน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 12 คัน , สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท , มอบทุนให้ผู้ยากไร้ จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , มอบทุนแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จากกองทุนเพื่อนชาวสุรินทร์ จำนวน 2 ทุนๆละ 1,000 บาท โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ , มอบทุนให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 10 ทุนๆละ 1,000 บาท จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ มอบทุนพัฒนาเด็กเล็ก 14 ทุนๆละ 1,000 บาท มอบชุดของขวัญวันเกิดเด็กแรกเกิด 5 ชุด จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ , มอบพันธุ์ปลา จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ , มอบเวชภัณฑ์สัตว์ จากปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ , มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
           ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกเดินเยี่ยมชมบูทและจุดให้บริการประชาชนที่ทางภาครัฐและเอกชน นำมาจัดแสดงและให้บริการแก่ประชาชน โรงเรียนนำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาจัดแสดงและสาธิตแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ พร้อมส่วนราชการพบปะเยี่ยมเยือนเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ จากประชาชนในท้องถิ่น และดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดทหารบกสุรินทร์ และ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 21 นำวงดนตรีมาสร้างความบันเทิงตลอดงาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาว อ.กาบเชิง ร่วมชมและรับบริการจากโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้เป็นจำนวมมาก
 
ส.ปชส.สุรินทร์  กำชัย วันสุข  รายงาน/ไวยวิทย์ สุขเก่า  ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com