ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์นำส่วนราชการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 17 ส.ค. 2559 )
สุรินทร์นำส่วนราชการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนสิงหาคม

จังหวัดสุรินทร์นำหน่วยงานราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม แก่ผู้ยากไร้ ประจำเดือนสิงหาคม พร้อมขอบคุณที่ไปช่วงออกเสียงประชามติ
 
           วันที่ 17ส.ค.59 ที่บ้านเลขที่ 247 หมู่ 9 ตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปเป็นประธานในการมอบบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ให้แก่ นายสุระ สืบเสาะเสมอ ผู้พิการที่มีฐานะยากจน และต้องดูแลภรรยาที่เป็นผู้พิการด้านกายและการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังต้องเลี้ยงดูบุตรชั้นอนุบาลอีกหนึ่งคน ซึ่งครอบครัวประสบความลำบากในการใช้ชีวิตแล้ว ด้านที่อยู่อาศัยยังได้รับความยากลำบาก เนื่องบ้านสภาพทรุดโทรมอย่างมาก จึงได้รับการประชาคมจากชาวบ้านให้ได้รับบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการก่อสร้างจากเงินบัญชีบ้านธารน้ำใจฯ จังหวัดสุรินทร์และองค์กรปกครองส่วนจังหวัดส่วนท้องถิ่นในการสร้างบ้านรวมเป็นเงิน 110,000 บาท รวมทั้งหน่วยงานราชการเข้ามอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ ยารักษาโรค เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลารวมทั้งและสัตว์เลี้ยงเช่นไก่พันธุ์ เพื่อเป็นทุนในการเลี้ยงชีพด้วย สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับนายสุระและครอบครัวเป็นอย่างมาก
            จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อ.ลำดวน สถานที่จัดโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนำถวายราชสดุดีและคำสัตย์ปฏิญาณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินีนาถฯ จากนั้นได้กล่าวเปิดโครงการฯ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชน ทั้งในเรื่องประเด็นทางสังคม เยาชน สภาพฝนฟ้าทางการเกษตร พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอำเภอลำดวนที่ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 สิงหา จนเป็นอำเภอที่มีจำนวนร้อยละผู้ออกมาลงประชามติมากที่สุดของจังหวัด
จากนั้นมอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 2 คัน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท , มอบทุนให้ผู้ยากไร้ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , มอบทุนแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จากกองทุนเพื่อนชาวสุรินทร์ จำนวน 2 ทุนๆ ละ 1,000 บาท โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ , มอบทุนให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ , มอบทุนพัฒนาเด็กเล็ก 10 ทุนๆละ 1,000 บาท มอบชุดของขวัญวันเกิดเด็กแรกเกิด 5 ชุด จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ , มอบพันธุ์ปลา จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ , มอบเวชภัณฑ์สัตว์ จากปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ , มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
         จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกเดินเยี่ยมชมบูทและจุดให้บริการประชาชนที่ทางภาครัฐและเอกชน นำมาจัดแสดงและให้บริการแก่ประชาชน พร้อมพบปะเยี่ยมเยือนเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในท้องถิ่น และดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดทหารบกสุรินทร์ และ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 21 นำวงดนตรีมาสร้างความบันเทิงตลอดงาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาว อำเภอลำดวนร่วมชมและรับบริการจากโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
 
ส.ปชส.สุรินทร์  กำชัย วันสุข  รายงาน /ไวยวิทย์ สุขเก่า  ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ มอบแว่นตาผู้สูงอายุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬามูลค่า 24.5 ล้านบาทให้กับอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตั้งมั่นพัฒนาคนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น
ข้าราชการและประชาชนร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
งาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557"
จังหวัดสุรินทร์วางแผนเร่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com