ข่าวท้องถิ่น
รองนายกรัฐมนตรีเปิดสะพานให้ประชาชนได้ใช้สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 273 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

รองนายกรัฐมนตรีเปิดสะพานให้ประชาชนได้ใช้สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์
วันนี้( 1 ก.ย. 2559 ) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางติดตามการ ดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 โดยได้มอบเงินให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสกลธัช ดีสุคนธ์ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 15 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1,185,000 บาท ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จากนั้น เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเพื่อเป็นประธานในการเปิดสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยตาพล บริเวณบ้านอังกัญ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวก และเป็นสะพานเชื่อมเพื่อเดินทางไปสู่พื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย และได้เปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนงบประมาณการการสร้างในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามห้วยแงเงา บ้านตานี ตำบลตานี ถึงบ้านบักดอก ตำบลปรือ อำเภอปราสาท และโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนากลาง ถึงบ้านสนสามัคคี ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ต่อไป //////////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม /ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com