ข่าวท้องถิ่น
ธ.ก.ส.เมืองช้างเร่งช่วยเหลือชาวนาตามโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60

วันที่ 1 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 188 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

ธ.ก.ส.เมืองช้างเร่งช่วยเหลือชาวนาตามโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60
นายกัณห์ รัตนสกุลชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุรินทร์ ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับผลกระทบจากภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร รัฐบาลจึงได้มีโครงการพักชำระหนี้ ต้นเงิน และลดดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับเกษตรกรที่กู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ผลิตข้าว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ พักชำระหนี้เป็นเวลา 2 ปี พร้อมทั้งลดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการนี้อีก ร้อยละ 3 ต่อปี เริ่มมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี ในระหว่างโครงการเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ ลูกค้าต้องส่งชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากหนี้เงินกู้ที่พักชำระให้ครบถ้วนตามสัญญา ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคือ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อการผลิตข้าว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ไม่เกิน 500,000 บาท และแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส.ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และข้อตกลงในการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรเสร็จสิ้นแล้วมากกว่าร้อยละ70 ///////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com