ข่าวท้องถิ่น
อำเภอกาบเชิงเปิดตลาดนัดข้าวหอมมะลิช่วยเหลือชาวนา

วันที่ 4 พ.ย. 2559 )

สุรินทร์เปิดตลาดนัดข้าวหอมมะลิช่วยเหลือชาวนาหนุนให้พึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้มากที่สุด
 
             วันที่  4 พ.ย.59 ที่สนามที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ชาวนาพบผู้บริโภค เพื่อให้ชาวนาผู้ผลิตข้าว ได้นำสินค้าข้าว ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากข้าว มาจำหน่ายเพื่อเป็นการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำด้วยนำข้าวสารมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง โดยภาครัฐสนับสนุนการช่วยเหลือการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในระยะที่ราคาข้าวตกต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปี จากผลกระทบต่อเกษตรกรในด้านราคาซื้อขายข้าวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในฤดูการผลิตนี้พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 3 ล้านไร่ของจังหวัดสุรินทร์ คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 1.3 ล้านตันข้าวเปลือก
            อย่างไรก็ตาม ในการทำโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกไปจนถึงช่วงผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาด เพื่อให้เป็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร โดยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ได้เสนอแนะวิธีการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และดูแลคุณภาพข้าว เพื่อให้ขายได้ราคาในช่วงการเพิ่มทางเลือกในการจำหน่าย อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับราคาข้าว สร้างอำนาจในการต่อรองราคา ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและมีราคาต่ำ ทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาปรับวิธีในการจำหน่ายข้าวเปลือก มาเป็นการพยายามพัฒนาการขายข้าวสารแทน ทั้งการรวมกลุ่มสีข้าวเปลือก และการเปิดตลาดกันค้าขายกันเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง การบรรจุหีบห่อ มีตราสินค้าเป็นของตนเอง นั้นถือว่าเป็นมาตรการที่ดี ขายข้าวในราคายุติธรรม โดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20-30 บาท มีการบรรจุขายตั้งแต่ 1-10 กิโลกรัม ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากคือปริมาณ 5 กิโลกรัม ราคา 115 -135 บาท และแต่เกรดของข้าวสาร ที่เกษตรกรที่นำมาจำหน่ายในพื้นที่ได้ตกลงขายในราคาที่ต่อรอกันได้อย่างสมเหตุสมผล
             โดยในตลาดนัดข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ชาวนาพบผู้บริโภค ก็ยังมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่อง "วิกฤตข้าว : ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" อย่างนายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ริเริ่มผลักดันวิถีเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ธ.ก.ส. โรงสีข้าว ปราชญ์ชาวบ้าน และภาคประชาชน จะร่วมให้แง่คิดในการพลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และการให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ การแสดงเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวของวิทยาลัยอาชีวะศึกษา ก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากอีกด้วย
 
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สุรินทร์ รายงาน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com