ข่าวท้องถิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 5 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 128 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรจังหวัดสุรินทร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ โดยจังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมายการผลิตข้าวรอบที่ 1 ข้าวนาปี พื้นที่จำนวน 3,037,409 ไร่ ดำเนินการครอบคลุมทุกอำเภอ 17 อำเภอ วันนี้ (5 พฤษภาคม 2560) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยภาคเช้าเวลา 10.00 น ตรวจติดตามที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ และเวลา 13.30 น ตรวจติดตามที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับจังหวัดสุรินทร์ให้ความสำคัญการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ดังนี้ จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 3.6 ล้านไร่เศษแบ่งเป็นพื้นที่ทำนา 3.08 ล้านไร่เศษ ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพื้นที่อื่นๆ โดยจังหวัดสุรินทร์ได้สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ต่าง ๆ เช่นการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560 โดยจังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมายการผลิตข้าวรอบที่ 1 ข้าวนาปี พื้นที่จำนวน 3,037,409 ไร่ ดำเนินการครอบคลุมทุกอำเภอ 17 อำเภอ การดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแหล่งใหญ่ โดยเมื่อปี 2559 มีจำนวน 19 แปลง เกษตรกรจำนวน 3,547 ราย พื้นที่จำนวน 57,084 ไร่ และปี 2560 มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 125 แปลง เกษตรกรจำนวน 13,023 ราย พื้นที่ 178,837 ไร่ การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการครอบคลุมทุกอำเภออำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 17 ศูนย์ การดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมจังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมจำนวน 274,804 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.29 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด ในปี 2559 ได้ดำเนินการเป้าหมายพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมจำนวน 24,900 ไร่ และในปี 2560 กำหนดเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่นาไม่เหมาะสมจำนวน 2,117 ไร่ พื้นที่ดำเนินการจำนวน 12,681 ไร่ การดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,085 ราย ในพื้นที่ 17 อำเภอ พื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 7,906 ไร่ การดำเนินงานโครงการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมายพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 46,533 ไร่ ในขณะนี้ และให้ทุกภาคส่วนดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทาง…… /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com