ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ทอดผ้าป่าและประกวดรถบุปผาชาติจากขยะรีไซเคิล

วันที่ 8 มิ.ย. 2560 )
สุรินทร์ทอดผ้าป่าและประกวดรถบุปผาชาติจากขยะรีไซเคิล

สุรินทร์ทอดผ้าป่าและประกวดรถบุปผาชาติจากขยะรีไซเคิล ต่อยอดการสร้างจิตสำนึกสู่การเป็นเมือง Clean and Green ให้เป็นรูปธรรม

          วันที่ 8 มิ.ย.60 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์  ในพิธีกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ซึ่งดำเนินการจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะตัวแทนประชาชนจากทั้ง 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ แต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเศษวัสดุรีไซเคิล ในงานมีนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและนำผู้เข้าร่วมงานสวดคำถวายทอดผ้าป่าฯ ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการที่ประชาชนร่วมกันนำขยะจากครัวเรือนของตนไปจำหน่ายยังร้านรับซื้อวัสดุเหลือใช้เพื่อไปรีไซเคิล โดยรวบรวมเงินแล้วเป็นจำนวนกว่า 6 แสนบาท อีกทั้งยังมีขยะและวัสดุเหลือใช้ที่ถูกนำมาบริจาคเพื่อใช้ในกิจกรรมฯกว่าอีก 117 ตันด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีในการเข้าทำกิจกรรมที่สำคัญในการที่จะร่วมกันกระตุ้นจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาขยะที่เป็นเรื่องสำคัญของจังหวัดสุรินทร์อยู่ในขณะนี้

          ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า ยังเป็นกิจกรรมการประกวดรถบุปผาชาติขยะ ที่แต่ละอำเภอได้จัดขบวนที่ตกแต่งด้วยขยะรีไซเคิล ผู้ร่วมขบวนแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ที่ถูกประดิษฐ์ ประดอยอย่างสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้แต่ละขบวนมีความวิจิตอลังกาลจากขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ มาตกแต่งในรถและขบวนจนเป็นที่น่าสนใจจากประชาชนตลอด 2 ข้างทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านจากทุก 4 มุมเมืองจองเทศบาลเมืองสุรินทร์

          ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมากมาย จนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ปัญหา ต้องเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 2559 - 2564 ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะในระยะสั้นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการลดปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ได้เผชิญกับปัญหาการกำจัดขยะอันเนื่องมาจากหลายๆปัจจัย ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมมือดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องในระยะ 1 ปีนี้ให้เห็นประสิทธิภาพมากที่สุด ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริง อาทิ กิจกรรมการทำความสะอาดเมือง การณรงค์หน่วยงานปลอดโฟม ลดขยะ การเข้าให้ความรู้แก่ชุมชน และกระตุ้นจิตสำนึกในการลดขยะตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือน เป็นต้น

          นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่จังหวัดสุรินทร์มีโอกาสดี เป็นการร่วมมือร่วมใจในคัดแยกขยะต้นทาง มีคำถามว่าขยะต้นทางของจังหวัดสุรินทร์จะเกิดประโยชน์อะไรในอนาคต โดยมองง่ายๆว่า ระดับครอบครัวถ้าสมมุติมีการคัดแยกขยะที่มีอยู่ สามารถกลับคืนมาเป็นรายได้ประมาณ 300 - 500 บาทต่อเดือน ยิ่งถ้าเป็นครอบครัวใหญ่อาจจะมากกว่านั้น และที่สำคัญเราได้พฤติกรรมการลดขยะจากต้นทางไปสู่ปลายทาง ที่ระดับครอบครัวประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นขยะที่ปลายทางที่จะเข้าสู่กระบวนการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งตอนนี้เราสามารถเข้าไปดำเนินการในลักษณะที่เป็นขยะเชื้อเพลิง เป็นขยะที่สามารถกำจัดให้หมดไปเอง แต่ที่สำคัญเป็นเรื่องที่ทางทุกภาคส่วนจะมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  ถ้าทุกคนทำแบบนี้เชื่อว่าในภาพรวมของประเทศคำว่าสัดส่วนขยะปลายทางอาจจะลดลงหรือสามารถคัดแยกได้หมด นั่นคือประสิทธิภาพของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กำชัย วันสุข  ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com