ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบกระตุ้นจุดเน้นให้กับบุคลากร เสริมประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 )
สุรินทร์ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบกระตุ้นจุดเน้นให้กับบุคลากร เสริมประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้อย่างมีคุณภาพ

สุรินทร์ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบกระตุ้นจุดเน้นให้กับบุคลากร เสริมประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้อย่างมีคุณภาพ

          วันที่ 17 มิ.ย.60 ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน (5H) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานตามนโยบาย สามารถนำจุดเน้นการดำเนินการตามกรอบ 5H (Health Head Heart Hand Happiness) ซึ่งได้ดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

          ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามกรอบนโยบายให้ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนจุดเน้นการดำเนินงานจากผลการนิเทศในปีการศึกษาที่ผ่านมา สะท้อนผลและพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการ  อีกทั้งยังเป็นการนำจุดเน้นการดำเนินงานด้าน Head ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านอ่านออก คิด เขียนได้ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ สะเต็มศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยที่ในปีการศึกษา 2560 จะใช้รูปแบบการดำเนินงานด้วยกระบวนการ PLC  เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  คาดหวังการพัฒนาที่ต่อเนื่องยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบาย   โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย จำนวน 3,373 คน โดยดำเนินงานตามโครงการ 4 รุ่น ในระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2560

          นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กล่าวว่า ความคาดหวังเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกัน แนวทางปฏิบัติโรงเรียน สถานศึกษาจะต้องไปแปรขบวนการให้สู่เป้าหมาย ซึ่งเรามีคณะทำงานทำกรอบแนวทางจุดเน้นให้สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในชั้นของโรงเรียนเครือข่ายต้องนำขบวนการไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ จะต้องตั้งชุมชนเป็นกลุ่ม 6-8 คน ให้เครือข่ายโรงเรือนทำร่วมกัน ทบทวนสิ่งที่ควรจะแก้ไขและนำไปพัฒนางานตัวเอง แล้วกลับมามาทบทวนเป็นช่วง ประเมินความก้าวหน้า คาดว่าสิ้นปีการศึกษา 2560 นี้  ตัวครูในวันนี้ knowledge ต้องพัฒนาในส่วนที่มีความพร้อม คนที่ไม่พร้อมต้องใช้กระบวนการ PLC และส่วนของทักษะต้องฝึกฝนเรียนรู้  ส่วนด้านจิตใจสำคัญคือจิตวิญญาณ เก่งแค่ไหนมีทักษะแค่ไหน แต่ไม่รับผิดชอบด้านการพัฒนาในทางสร้างสรรค์ก็ไม่เกิด  วันนี้จะเราขับเคลื่อนให้เกิดการกระตุ้นจิตวิญญาณของความเป็นครู กระบวนการทำงานร่วมกันให้มากขึ้นกว่าเดิม  เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ดีขึ้น  ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 รับผิดชอบโรงเรียนที่อยู่อำเภอตามแนวแดน ก็จะมีสภาพปัญหาที่ต่างกัน ก็จะต้องกระตือรือร้นกว่าที่เคย

กำชัย วันสุข  รายงาน

สุรพล บุตรวงศ์ ส.ปชส.สร บก.ข่าว

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com