ข่าวท้องถิ่น
ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 )
ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ 19 มิ.ย.60 ที่ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตและตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งมีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งผ่านการลงมติของประชาชน โดยมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้วางกลไกในการปราบโกงที่สำคัญไว้ คือ กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ โดยรัฐต้องจัดให้มีกลไกให้ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีกลยุทธ์เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ด้วยวิธีการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนในการทำหน้าที่ตรวจสอบและสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตในสังคม ดังนั้นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครภาคประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจำนวน 75 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์มาเป็นวิทยากร
กำชัย วันสุข ข่าว
คณิศร ศรีสุข ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ส.ปชส.สร บก.ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com