ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานในพื้นทีจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 180 คน)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานในพื้นทีจังหวัดสุรินทร์

   ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้ "เมืองลีงโมเดล” บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก 
โดยกรมประชาสัมพันธ์เห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา จึงมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม "สัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานในพื้นทีจังหวัดสุรินทร์” ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 "เมืองลีงโมเดล” ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างต่อการศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ได้นำองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลไปสู่ หมู่บ้าน ชุมชน และครอบครัวของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานีวิทยุ ผู้จัดรายการ ผู้สื่อข่าว อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าว ผู้จัดรายการเสียงตามสาย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน

โอกาสนี้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง และความไม่ประมาท ซึ่งคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ซึ่งต้องมี "สติ ปัญญา และความเพียร” เป็นที่ตั้ง จึงจะนำไปสู่ความสุขในชีวิตที่แท้จริง

ซึ่งบรรยากาศการศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ "เมืองลีงโมเดล” ในครั้งนี้ ทุกคนต่างให้ความสนใจบันทึกภาพและเก็บรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ อย่างคึกคักเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ สนับสนุนวิทยากร และจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านพืชผักสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียงฉบับครัวเรือน โดยนายบรรเจิด -นางสำลี ศรีสุข ฐานเรียนรู้ด้านการอารักษ์พืช โดยนายอุทัย บุญรอด ฐานเรียนรู้ด้านการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ โดยนายสังข์ โคตรวงษา และฐานเรียนรู้ด้านการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยนายธนิต อภิชาตวานิช และจัดกิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติบริเวณลำน้ำชีด้วย

ประนนท์  ไม้หอม   ข่าว

กำชัย  วันสุข/คณิศร  ศรีสุข ภาพ

สุรพล  บุตรวงศ์ ส.ปชส.สร บก.ข่าว

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดสุรินทร์มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุรินทร์จัดมหกรรมวันครอบครัวอบอุ่นและวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการห่วงใยใส่ใจในผู้สูงอายุ
สุรินทร์ เตรียมเปิดอุทยานหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พระเกจิดัง ที่มีรูปเหมือนสูงเกือบ 20 เมตร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในท้องที่จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์จัดกิจกรรมจองไดยัวเกลอ พร้อมแข่งขันกีฬา "สุรินทร์สามัคคี" ครั้งที่ 1
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com