ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ขึ้นบ้านใหม่ช้างที่อยู่แห่งใหม่ของช้างเร่ร่อนอย่างยั่งยืน ดาราและชาวต่างชาติอาสาร่วมงานคับคั่ง ขณะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสนใจจองทัวร์พักโฮมเสตย์กับช้างเต็มตารางคิว

วันที่ 14 พ.ย. 2560 )

สุรินทร์ขึ้นบ้านใหม่ช้างที่อยู่แห่งใหม่ของช้างเร่ร่อนอย่างยั่งยืน ดาราและชาวต่างชาติอาสาร่วมงานคับคั่ง ขณะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสนใจจองทัวร์พักโฮมเสตย์กับช้างเต็มตารางคิว

 

     วันที่14 พ.ย.60 ที่โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รอง ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ขึ้นบ้านใหม่ช้างขุนไชยทอง” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน” โครงการพาช้างกลับบ้านนำควาญคืนถิ่น”ของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางแสงเดือน ชัยเลิศ เป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนและดำเนินงานโครงการ ร่วมกับ จนท.ของมูลนิธิฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาชีวิตของช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้ช้างได้อยู่กับธรรมชาติ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ของชุมชนขุนไชยทอง ช้างและคนเลี้ยงช้างจะได้มีโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและหวนคืนสู่ธรรมชาติ ปัจจุบัน มีอาสาสมัครจากทั่วโลกเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับโครงการฯ และชุมชนขุนไชยทอง ได้มอบพื้นที่ให้ช้าง สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นสระอาบน้ำ บ่อโคลนสำหรับช้าง เพื่อให้ช้างได้อยู่อาศัยอย่างเสรี โดยที่นี่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวนั่งบนหลังช้าง แต่จะให้นักท่องเที่ยวพาช้างเดินร่วมกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านแทน
     โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เริ่มจากมีขบวนแห่ดนตรีพื้นบ้านกลองยาว พร้อมขบวนฟ้อนรำ”เรือมตำแร็ยขุนไชยทอง”นับร้อยคน นำขบวนโดยมัสค็อตช้าง ที่มีชาวต่างชาติร่วมใส่ชุดมัสค็อตช้างเดินแห่ ร่วมกับขบวนช้าง 25 เชือก ขบวนอาสาสมัครนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลกหลายสิบคน พร้อมป้ายรณรงค์ร่วมอนุรักษ์ช้าง ไม่ทำทารุณกรรมช้าง ขบวนดารานักร้อง ขบวนวิถีชีวิตชุมชน อาทิ แห่เทียนพรรษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ การไถนา หว่านแห และนวดข้าวแบบโบราณ ซึ่งชาวบ้านร่วมแต่งตัวและแสดงวิถีชีวิตต่างๆได้อย่างสมจริงสมจัง สามารถสร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งขบวนแห่เริ่มจากปากทางเข้าหมู่บ้านแห่ไปตามท้องถนนผ่านหมู่บ้านเข้าไปยังพื้นที่จัดงานที่โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง โดยมีดารานักร้อง อาทิ อู๊ด เป็นต่อ ,โบว์ เบญจศิริ วัฒนา,น้ำผึ้ง ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์,เกรซ พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์,เอฟ ธัญนพ ตระกูลโชคดี,โน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ,เอ็ม อดุลยรัศมิ์ สุวรรณจักรา,กิ่งเดอะสตาร์ เหมือนแพร พานะบุตร,ได ไดสุเกะ สุกี้คาวา,ตอง พชรพล ศุขอร่าม,ตูน พิมพ์ปวีร์ โคกระบินทร์,บอส ชนกันต์ พูนศิริวงศ์,ปาย สิตางศุ์, ปุณภพ, มีน AF กาญจน์ คะนึง เนตรศรีทอง,บอส คงณัฐ เชยสุวรรณ ร่วมขบวนแห่และกิจกรรมบนเวทีสร้างความบันเทิงก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการ
     สำหรับ โครงการ "พาช้างกลับบ้าน นำควาญคืนถิ่น” บ้านขุนไชยทอง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ แห่งนี้ มีช้างร่วมโครงการประมาณ 30 เชือก โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นการสร้างโมเดลโฮมสเตย์ช้างเป็นที่แห่งแรกของประเทศไทย โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอำเภอชุมพลบุรี ร่วมจัดงาน "งานขึ้นบ้านใหม่ช้าง” ขึ้น ณ บ้านขุนไชยทอง ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการเปิดบ้านขุนไชยทองต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนบ้านพักโฮมสเตย์ อีกทั้งยังเผยแพร่วิถีชีวิตท้องถิ่นของชุมชนให้รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย
     หมู่บ้านขุนไชยทอง เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านพร้อมใจกันมอบพื้นที่ให้ช้างได้อยู่อาศัย และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับช้าง เช่น สระอาบน้ำช้าง บ่อโคลนสำหรับช้าง เพื่อให้ช้างได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ โดยมีอาสาสมัครจากทั่วโลกเข้าพักหมู่บ้านโฮมสเตย์ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปลูกหญ้าให้ช้าง พาช้างไปอาบน้ำ เกี่ยวข้าว และกิจกรรมอื่น ๆ ของท้องถิ่น เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวทางมูลนิธิฯ มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนให้กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน และเชิญชวนเจ้าของช้างเข้าร่วมโครงการนี้ ด้วยแล้ว กิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับความสนใจจากทั่วโลก ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ คุณกูลชวาล โพธากาศ เบอร์โทร
088-252-2229
     นางแสงเดือน ชัยเลิศ เป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าสถานการณ์ช้างเร่ร่อน เป็นหนึ่งในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับช้างในปัจจุบันโดยเฉพาะช้างเอเชีย เป็นเวลายาวนาน ปัญหาช้างเร่ร่อนยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถพบเห็นได้ตามท้องถนนไทย นั่นคือคนเลี้ยงช้างนำช้างออกจากบ้านไปตามทางท้องถนน เพื่อหารายได้เพิ่ม เพื่อครอบครัวและช้างของพวกเขา โดยให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ เช่น ซื้อผลไม้เพื่อป้อนอาหารให้ช้าง แสดงโชว์ช้าง หรือ ช้างวาดภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ เป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจของช้างและคนเลี้ยงช้างเอง บนถนนคอนกรีตไม่ใช่ที่สำหรับช้าง ฝุ่นจากท่อไอเสียของรถส่งผลกระทบต่องวงช้าง(อวัยวะหลักของช้างเทียบได้กับมือ จมูกและปากของคน) มลภาวะเสียงจากจราจรและยานพาหนะหรือคนส่งผลต่อการรับเสียงของช้าง(ได้ยินไกล 2.5 - 6 กิโลเมตร) อีกทั้งความร้อนจากพื้นถนนส่งผลกระทบต่อปริมานความต้องการน้ำ (100-150ลิตรต่อวัน) และยังส่งผลกระทบอื่นๆ อีกมากมายต่อช้าง ต้นเหตุของปัญหามีหลายปัจจัย แต่สาเหตุหลักคือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและแหล่งอาหารของช้าง หน่วยงานราชการหลายสมัยพยายามแก้ไขปัญหา โดยออกมาตรการต่างๆ เพื่อต่อต้านการกระทำเหล่านี้และพยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก แต่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขช้างเร่ร่อนได้อย่างยั่งยืน ทางมูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์นี้เช่นกัน ซึ่งได้ใช้เวลาศึกษาและพยายามเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนและคนเลี้ยงช้าง เพื่อหาทางออกที่ดีขึ้นที่เป็นรูปธรรมให้พวกเขาอยู่ได้ มีอาชีพที่มั่นคง โดยยึดหลัก ช้างก็มีความสุข ถ้าคนมีความสุข
     นางแสงเดือน กล่าวอีกว่า มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อดูแลและช่วยเหลือช้าง โดยใช้วิธีการหลายด้านที่เกี่ยวกับการเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์โครงการ กิจกรรม และการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ขยายการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และสามารถสร้างเครือข่ายข้ามวัฒนธรรมระหว่างชุมชนและทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยการสร้างโครงการ กิจกรรม และการฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์
     นางแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การส่งเสริมหมู่บ้านโฮมสเตย์ หมู่บ้านขุนไชยทองว่า ตอนนี้เราเตรียมบ้านมา 1 ปีเต็ม เพื่อที่จะมาเรียนรู้และสอนวิธีการเลี้ยงช้างแล้วนำนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่กับหมู่บ้าน 1 ปีเต็มๆ ลองผิดลองถูก ชาวบ้านเองก็ยังใหม่อยู่ แต่ในปัจจุบันชาวบ้านพร้อมแล้ว นักท่องเที่ยวทั่วโลกเริ่มจองลงมาเที่ยวแล้วเต็มตารางแล้วในห้วงนี้ เรามีการแชร์ให้แต่ละบ้านว่าจะรับนักท่องเที่ยวได้กี่คน เสร็จแล้วเราก็จะมีการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้บรรยายเรื่องของช้างในหมู่บ้านให้กับนักท่องเที่ยว เราต้องการให้การทำงานทั้งหมดเป็นคนของหมู่บ้านขุนไชยทอง บริหารจัดการเรื่องการทำงานเลี้ยงช้างของพวกเขาเอง ให้เกิดความภาคภูมิในสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านขุนไชยทองพร้อมแล้วเต็มที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว วันจันทร์หน้านี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาเต็มแล้ว ที่จะเข้ามาพักที่หมู่บ้านขุนไชยทอง นักท่องเที่ยว 80% จะเป็นชาวต่างชาติ อีก 20% จะเป็นคนไทย
     ส่วนที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในขณะนี้ก็คือ เรื่องของรายได้ โดยจะไม่ให้รายได้กระจุกอยู่กับคนเลี้ยงช้างอย่างเดียว แต่จะให้กระจายไปทุกๆภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมนวดแผนโบราณ การทำของที่ระลึกขาย รวมถึงการนำนักท่องเที่ยวเข้าชมในจุดต่างๆ จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของช้าง ทุกคนในหมู่บ้านจะมีส่วนร่วมทั้งหมด อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทย ทุกคนเคยเห็นช้างในถนนและเร่ร่อน เป็นภาพสะเทือนใจ บางเชือกก็ประสพเหตุตาย แต่วันนี้เรานำเขากลับมาบ้านแล้ว เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะเข้าช่วยเหลือคนช้างว่าเขาจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน การเข้ามาพักโฮมสเตย์แห่งนี้สะดวกสบายมาก มาเรียนรู้กับชาวบ้าน โฮมสเตย์ไม่แพง ทำอาหารเลี้ยงเราเป็นอาหารวัฒนธรรมอีสานแบบท้องถิ่นด้วย ซึ่งเราได้มีการอบรมชาวบ้าน หากมาที่โฮมสเตย์แห่งนี้ก็จะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตมากมาย นางแสงเดือนฯกล่าว
     สำหรับคุณเล็ก หรือนาง แสงเดือน ชัยเลิศ ได้รับรางวัลสาขาอนุรักษ์มากมาย จนเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิของช้างเอเชีย ท่านได้ช่วยเหลือช้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 ได้สนับสนุนสิทธิและสวัสดิภาพของช้าง ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่ง การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูช้างและสิทธิสัตว์อื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติและสนับสนุนให้ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคปฏิบัติตามแนวทางของนางแสงเดือน รวมทั้งช่วยให้เกิดทางเลือกที่ยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น และยังเป็นแรงบันดาลใจให้หน่วยงานเพื่อสิทธิและสวัสดิภาพของสัตว์ที่มีฐานอยู่ทั่วโลก ได้แก่ National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet เป็นต้น วันนี้ นางแสงเดือนยังคงเป็นแนวหน้าของสิทธิของสัตว์ ได้สร้างโครงการเพื่อสังคมและสัตว์ ในประเทศ กัมพูชา พม่าและไทย อีกด้วย

กำชัย  วันสุข ข่าว /ภาพ

สุรพล บุตรวงศ์ ส.ปชส.สร บก.ข่าว

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดสุรินทร์มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุรินทร์จัดมหกรรมวันครอบครัวอบอุ่นและวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการห่วงใยใส่ใจในผู้สูงอายุ
สุรินทร์ เตรียมเปิดอุทยานหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พระเกจิดัง ที่มีรูปเหมือนสูงเกือบ 20 เมตร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในท้องที่จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์จัดกิจกรรมจองไดยัวเกลอ พร้อมแข่งขันกีฬา "สุรินทร์สามัคคี" ครั้งที่ 1
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com