ข่าวท้องถิ่น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกร ณ จุดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ปี 2560/61 โครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ จ.สุรินทร์

วันที่ 19 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกร ณ จุดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ปี 2560/61  โครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ จ.สุรินทร์
วันนี้( 19 .ย. 60 ) นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกร และติดตามผลการดำเนินงานการรับซื้อข้าวเกษตรกร ณ จุดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ปี2560/61 โครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ ณ โรงสี บีบีพี ต. โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้มีการลงนามเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ และ โรงสีข้าว และสหกรณ์ที่ต้องการรับซื้อข้าว ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงสีข้าวเข้าร่วมโครงการ 11 แห่ง และมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ 143 กลุ่ม ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ 156 กลุ่ม และ กลุ่มผู้ผลิตข้าวที่ผ่านการรับรอง GAP 13 กลุ่ม เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งจะเข้ามารับซื้อข้าวในราคานำตลาดตันละ 200 บาท โดยคุณภาพข้าวจะต้องได้มาตรฐานด้วย สำหรับจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีจำนวน กว่า 2 ล้าน 9 แสนเศษ มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปีกว่า 1 แสน 8 หมื่นครัวเรือน ส่วนใหญ่แล้วจะปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ ทั้ง กข. 15 และมะลิ 105 และมีเกษตรกรเข้าร่วมสมาชิกนาแปลงใหญ่จำนวน 143 แปลง มีพื้นที่กว่า 227,000 ไร่ เกษตรกรจำนวน 16,420 ราย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าเกษตรกรนาแปลงใหญ่ จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการผลิตและราคาข้าวอย่างยั่งยืน ส่วนผู้ประกอบการโรงสีข้าวควรหันมาส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ให้มากขึ้น เพื่อจะสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิต และเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดได้ในอนาคต นอกจากนี้ ผลจากการเชื่อมโยงตลาดในครั้งนี้ จะนำไปสู่การทำตลาดข้าวสารธงฟ้าประชารัฐ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในร้านค้าประชารัฐของประทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศ จำนวน 18,000 ร้านค้า ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการระบายข้าวสารให้แก่ผู้ประกอบการ ได้สามารถมีเงินหมุนเวียนกลับมาเพื่อซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาสูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอีกด้วย ////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม –ส.ปชส.สุรินทร์ / รายงาน

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com