ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ประชุมวันแรกช่วงรณรงค์ การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
ประะนนท์ ไม้หอม

จังหวัดสุรินทร์ประชุมวันแรกช่วงรณรงค์ การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 วันนี้ ( 28 ธ.ค. 60 ) ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศและกำหนดแผนบูรณาการในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อย่างจริงจัง โดยกำหนดห้วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และสังสรรค์ รื่นเริง ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ จังหวัดสุรินทร์จึงเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้ง ฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Appriach) มีการวิเคราะห์บริบทในพื้นที่ ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและระบบปฏิบัติงาน 5 มาตรการ มาตรการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ มาตรการที่ 2 ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการที่ 3 ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการที่ 4 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มาตรการที่ 5 ด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยจังหวัดสุรินทร์ มีนโยบายและมีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงอันตราย จุดตัดผ่านทางรถไฟ หากพบความเสี่ยงให้รีบแก้ไข ด้านวิศวกรรมจราจร เช่นปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร ป้าย กรวย เป้าสะท้อนแสง ให้ใช้งานมีประสิทธิภาพ และนำมาตรการ 3 ด่านประสานใจมาเป็นแนวทางโดยให้ทุกอำเภอจัดตั้งด่านครอบครัว ด่านชุมชน และด่านจุดตรวจหลัก โดยเน้นหนักมาตรการจับเมาไม่ขับ จับไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและใส่ใจวินัยจราจรและมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม "ธนาคารหมวกกันน็อค” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในชุมชนด้วย โดยเฉพาะในปีนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้สร้างแอปพลิเคชั่น "ด่านครอบครัว” ให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างๆ โดยประชาชนสามารถโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น "ด่านครอบครัว”ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอย สำหรับเป้าหมายการดำเนินการในภาพรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละจังหวัดไม่เกินช่วงระยะเวลาเดียวกันของเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 31 ครั้งผู้บาดเจ็บ 79 คนและผู้เสียชีวิต 6 คน การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งด่านตรวจบูรณาการมีจำนวน 34 จุด บนถนนทางหลวงแผ่นดินและถนนทางหลวงชนบทจุดบริการ 175 จุด และด่านชุมชน 1783 จุด คิดเป็นร้อยละ 84 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด (2120) หมู่บ้าน ////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com